Штепа Олена Станіславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Olena.Shtepa@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.irbis-nbuv.gov.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Психологічні ресурси особи та їх актуалізування, психологія мотивації, особистісна зрілість, психологія особистості

Курси

Публікації

Монографія:

Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. – Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с. https://www.twirpx.com

 

Навчальний посібник:

Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посібник / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362с.

  • Штепа О. С. Аналіз та інтерпретація емпіричної багатофакторної моделі психологічної ресурсності особистості / Штепа О. С. // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 670–682.
  • Shtepa O. Characteristics and principles of the conception of resource-oriented teaching / Olena Shtepa // Journal of Education, Culture and Society. – 2015. – №2. – p.151–160.
  • Штепа О. С. Особливості ресурсного ставлення до Іншого / О. С. Штепа // Социальная психология здоровья и современные информационные технологии: сб. научных статей І Межд. науч.-практ. конференции, Брест, 14-15 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Е.И. Медведской. – Брест : БрГУ, 2015 . – Ч.1. – С.112–120. – 0,5 д.а.
  • Штепа О. С. Актуалізація психологічних ресурсів за контексту невизначеності як маркер типу особистісного самоздійснення / О. С. Штепа // Теорія і практика сучасної психології. – 2017. – №1. – С.42–47.– 0,6 д.а. URL: www.tpsp-journal.kpu.zp.ua
  • Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики / О. С. Штепа // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С.380-399. – 1,2 д.а. URL:www.problemps.kpnu.edu.ua
  • Штепа О. С. Психологічна ресурсність як індикатор «особистісного вкладу» / О. С. Штепа // Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки». – Вип.1. – Том 1. – 2018. – С.233–240. – 0,8 д.а. URL:www.pj.kherson.ua
  • Штепа О. С. Головні ідеї інтенціональної концепції особистісного самоздійснення / О. Штепа // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 442–461. – 1,0 д.а. URL:www.problemps.kpnu.edu.ua
  • Штепа О. С. Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні підстави для розробки та результати апробації / О. Штепа // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка [Електронне видання], 2018. – № 5. – Вип. 15. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – С.196–223. doi: https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15.13.
  • Штепа О. С. Внутрішні фактори зміни структури психологічної ресурсності. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 43. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. C.246–266. https://doi.org/32626/2227-6246.2019-43.246-266

 

Біографія

Навчалась у середній загальноосвітній школі м. Львів та у гуртку з психології

ЛОМАН. Далі навчалася на відділенні психології філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000–2002рр.

викладач-стажист, 2002–2010рр. асистент, з 2010р. доцент кафедри психології.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Диспозиційна модель

особистісної зрілості» за спеціальністю «соціальна психологія, психологія

соціальної роботи» в Інституті соціальної та політичної психології, м. Київ.

Нагороди

Сертифікат авторства тренінгу «Актуалізація особистісної зрілості» (Асоціація практикуючих психологів Львівської області, 2004р.).

Сертифікат авторства тренінгу «Самоаналіз та актуалізація особистісно- екзистенційних ресурсів» (Асоціація практикуючих психологів Львівської області, 2014р.).

 

Методичні матеріали

ДВВС_Психологіна ресурсність особистості. ЗАВДАННЯ семінарсько-практичних занять_травень 2020

завдання дистанційного навчання з курсу з Психології вищої школи (1Мз) ІІ сем 2019-2020

Імпрешн-менеджмент (Штепа Олена. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) 2012)

ПСИХОЛОГІЯ (2 курс, історичний факультет) 27.04-11.05.2020-3

Ресурсна насиченість особистості (Штепа)

Ресурсний стан (Штепа)

Стратегії ресурсної насиченості особистості (Штепа)

філологи ПСИХОЛОГІЯ_завдання самостійної роботи (травень 2020)

Тіім-менеджмент (Штепа Олена. Самоменеджимент (самоорганізування особистості) 2012)

Штепа (кафедра психології)_графік дистанційної роботи на період 27.04.2020-11.05.2020

Аналіз та інтерпретація емпіричної багатофакторної моделі психологічної ресурсності особистості

ДВВС_Психологіна ресурсність особистості. ЗАВДАННЯ семінарсько-практичних занять_04.04.-24.04.2020

Зміст і принципи психологічного «актуалізуючого інтерв’ю»

інд завд з ДВВС Психол рес О 2020

Опитувальник психологічної ресурсності особистості результати розробки й апробації авторської методики

ПСИХОЛОГІЯ (2 курс, історичний факультет) 04.04-24.04.2020

ПСИХОЛОГІЯ (філологічний факультет) 04.04-24.04.2020

Шкала когерентності Аарона Антоновскі

Штепа (кафедра психології)_графік дистанційної роботи на період 04.04.2020-24.04.2020

Штепа_Методичні рекомендації з курсу Психологія (для непсихологів)_2018

Навчальні матеріали для дистанційного навчання студентів під час карантину 12.03.2020-3.04.2020 р.

Sylabus-z-kursu-DVVS-Psykholohichna-resursnist-osobystosti-2k-rizni (ONOVLENO)-2

Sylabus-z-kursu-Psykholohiia-istorychnyy-fakultet (ONOVLENO)-2

Визначення психологічних ресурсів (презентація)

Головні ідеї інтенціональної концепції особистісного самоздійснення. Штепа О. С. (стаття)

Загальна психологія Мясоїд П.А.

інд завд з ДВВС_GROW-АНАЛІЗ ВЛАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ

Інструкція з виконання завдань курсу ПСИХОЛОГІЯ (філологічний факультет)

Мотивація і мотиви Іллін Є.

Психологіна ресурсність особистості. ЗАВДАННЯ семінарсько-практичних занять

Штепа_Методичні рекомендації з курсу Психологія (для непсихологів)_2018

Штепа (кафедра психології)_графік дистанційної роботи на період 13.03.2020-03.04.2020

Стрес-менеджмент. Самоменеджмент (самоорганізування особистості). Штепа О. С.

Рязанцева Є. Екзистенційні ресурси_дис канд наук

Ресурс-менеджмент. Самоменеджмент (самоорганізування особистості). Штепа О. С.

Психологя особистості. Столяренко О. Б.

ПСИХОЛОГІЯ (історичний факультет)_інструкція з виконання завдань

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!