Штепа Олена Станіславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Olena.Shtepa@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.irbis-nbuv.gov.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

актуалізація психологічної ресурсності особистості,  психологія мотивації особистості, особистісна зрілість, особистісне самоздійснення.

Курси

Публікації

 

 1. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. – Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с. https://www.google.com/search?q=%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%BE.+%D1%81.+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+pdf&rlz=1C1AVUA_enUA903UA903&oq=%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%9E.+%D0%A1.+%D0%BE%D1%81%D0%BE&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0.5527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 2. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посібник / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362с.
 3. Штепа О. С. Ресурсна насиченість особистості. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 47. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 231–252. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.231-252
 4. Штепа О. С. Стратегії ресурсної насиченості особистості. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 48. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 313-333. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.313-338
 5. Штепа О. С. Психологічні ресурси самовіднайдення особистості у граничних ситуаціях буття. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 49. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 407-428. DOI:10.32626/2227-6246.2020-49.407-428. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.407-428
 6. Штепа О. С. Значення психологічних ресурсів в актуалізації смислових конструктів Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. C.429–450. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.429-450.
 7. Штепа О. С. Показники актуалізованості психологічних ресурсів. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 44. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. C.346–367.DOI 10.32626/2227-6246.2019-44.346-367. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.346-367
 8. Штепа О. С. Мудрість як метафункціональний рівень психологічної ресурсності особистості. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 46. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. C.441–462. https://doi.org/32626/2227-6246.2019-45.441-462
 9. Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 39. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С.380-399. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.380-399
 10. Штепа О. С. Головні ідеї інтенціональної концепції особистісного самоздійснення / О. Штепа // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 41. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 442–461. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.442-461
 11. Штепа О. С. Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні підстави для розробки та результати апробації. Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка [Електронне видання], 2018. № 5. Вип. 15. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. С.196–223.  https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15.13

Біографія

КОРОТКА НАУКОВА БІОГРАФІЯ

ОСВІТА

2012 – отримала вчене звання доцента

2006 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Диспозиційна модель особистісної зрілості» за спеціальністю «соціальна психологія, психологія соціальної роботи» в Інституті соціальної та політичної психології, м. Київ.

2001-2004 – здобувач кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

1995-2000 – навчалась на відділенні психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; спеціальність «психологія», кваліфікація спеціаліста «психолог дослідник і викладач».

 

РОБОТА

2010 – даний час – доцент кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2002-2010 – асистент кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2000-2002 – стажист кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

1999-2000 – психолог СШ№78 м. Львів

Проекти

Сертифікат авторства тренінгу «Актуалізація особистісної зрілості» (Асоціація практикуючих психологів Львівської області, 2004р.).

Сертифікат авторства тренінгу «Самоаналіз та актуалізація особистісно- екзистенційних ресурсів» (Асоціація практикуючих психологів Львівської області, 2014р.).

Нагороди

 

 

Методичні матеріали

ІІ семестр 2020-2021 н.р.

ВИДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

КОМПОНЕНТИ ОСОБИСТІСНОЇ ЗДІСНЕННОСТІ

методичні рекомендації_ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (культурологи,2)_2016

Механізми актуалізації психологічних ресурсів

Мудрість як критерій індивідуального і особистісного здоров’я людини

Особистісний контекст психологічної ресурсності

Психологічна ресурсність _ як властивість і здатніть особистості

РЕСУРС-МЕНЕДЖМЕНТ

Ресурсний дискурс внутрішнього діалогу особистості_звітна конф. за 2020

Силабус курсу Педагогічна психологія (мех-мат,3к, освіта) ІІ сем 2021

Силабус курсу Психологічна ресурсність особистості_ДВВС (різні,2к)_ІІ сем 2020-2021

Силабус курсу Психологічний спецпрактикум з педагогічної психології (психол,3к, педаг пс) ІІ сем 2021

Силабус курсу Самоменеджмент навчальної діяльності студента (4к, пс, педаг пс) ІІ сем 2021

Силабус курсу Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості (психол,1М, клін пс)_ІІ сем 2020-2021

Штепа_Методичні рекомендації_САМОМЕНЕДЖМЕНТ(пс1С)_2016

І семестр 2020-2021 н.р.

Визначення психологічних ресурсів (презентація)

Штепа_Силабус курсу Психологічний спецпрактукум з педагогічної психології (психол,3к, педаг пс) 2020

Штепа_Силабус курсу Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості (психол,2М, клін пс)

Штепа_Силабус курсу Самоменеджмент навчальної діясльності студента (культ,4к, педаг пс) 2020

методичні рекомендації_ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (культурологи,2)_2016

Штепа_Силабус курсу Мотивація поведінки та навчання (психол,3к, педаг пс) 2020

Штепа_Методичні рекомендації_САМОМЕНЕДЖМЕНТ(пс1С)_2016

Штепа_Силабус курсу Педагогічна психологія (мех-мат,4к, освіта) 2020

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!