ПП2.1.3.1.04 Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111Залік
102Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124доцент Штепа О. С.
1016доцент Штепа О. С.

Опис курсу

Даний курс акцентує увагу на фундаментальних здатностях особистості, процесах гармонізації особистості, механізмах інтерпретації досвіду та актуалізації психологічних ресурсів. Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню у студентів умінь самоаналізу, системної рефлексії та особистісної готовності до професійного самоздійснення. Курс є практичним, тому увагу зосереджено на визначенні та аналізі психологічної ресурсності, умінні особи оперувати власними ресурсами, аналізі персональних ресурсів. Головні компоненти тренінгу: виокремлення ресурсів, аналіз ситуацій наявності та вияву ресурсів, особливості актуалізування ресурсів у взаєминах, аналіз ресурсів у структурі суб’єктного досвіду. Концепція тренінгу розроблена у напрямі гуманістично-екзистенційної психології. Метою даного курсу є навчання студентів актуалізовувати власну психологічну ресурсність для ефективної професійної діяльності психолога.

Завдання курсу полягає в актуалізуванні у студентів умінь оперувати власними психологічними ресурсами, тобто знати власні психологічні ресурси, вміщувати їх та оновлювати, а також набутті професійних умінь сприяти актуалізуванню психологічної ресурсності іншої особи (клієнта, учня, працівника).

 

Результати навчання:

– знати: види «внутрішніх» ресурсів особи, концепції психологічних та особистісних ресурсів особи, зміст психологічних ресурсів та показників уміння особи оперувати власними ресурсами, функції та механізми актуалізації психологічних ресурсів, типи психологічної ресурсності, а  також особливості психологічної ресурсності жінок та чоловіків; психологічні способи, техніки, прийоми актуалізування психологічних ресурсів.

–         вміти: визначити рівень психологічної ресурсності особи на основі психодіагностичних даних, здійснювати рефлексію особливостей власної психологічної ресурсності та сформулювати висновки щодо особистісного саморозвитку, сформулювати авторський погляд щодо аспектів психологічної ресурсності особистості; застосовувати на практиці психологічні способи, техніки, прийоми актуалізування психологічних ресурсів та аналізувати їх ефективність відповідно до особи та життєвої ситуації.

Форми та методи навчання: дискусії, ситуативні та рефлексивні і практичні завдання.

Форма звітності:  залік ( у 3 семестрі).

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

  1. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019.
  2. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : Імекс-ЛТД.
  3. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
  4. Штепа О. С. Ресурс-менеджмент / Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  5. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
  6. Hobfoll S. E. Stress, culture, and community. – Y. and London.1998.  Peterson C, Seligman M.E.P.
  7. Character Strengths and Virtues. A Handbook and Classification. N.Y.: Oxford University Press, 2004.

Силабус: ПП2.1.3.1.04 Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Завантажити силабус