Ковальчук Юлія Василівна

Посада: асистент кафедри історії філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-50

Електронна пошта: julia.kovalchuk91@gmail.com

Наукові інтереси

філософія любові, екзистенційна філософія, метафізика, філософія діалогу, філософія творчості, культурний феномен доби Середньовіччя, екзистенційні ідеї у творчості Світлани Алексієвич

Курси

Публікації

 1. Ковальчук Ю. В. Любов до Бога як творчий шлях особистості у філософії любові Миколи Бердяєва  / Ю. Ковальчук // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса, 2015. – Вип. 4. – С. 79-83.
 2. Ковальчук Ю. В. Любов як одкровення між «Я» і «Ти» у філософії діалогу / Ю. Ковальчук// Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Сер. філос. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 17. – С. 107-111.
 3. Ковальчук Ю. В. Любов у Середні віки: sik et non / Ю. Ковальчук // Університетська кафедра. – 2015. –  №4. – С. 17-24.
 4. Ковальчук Ю. В. Трактування любові як «воскресіння в іншому» у філософських рефлексіях Мігеля де Унамуно / Ю. Ковальчук/ / Проблеми гуманітарних наук. Сер. філос.  – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 35. – С. 34-51.
 5. Ковальчук Ю. В. Поняття шлюбу у любовному дискурсі Сьорена К’єркегора / Ю. Ковальчук  // Людинознавчі студії: Збірник ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 32. – С. 65-74.
 6. Ковальчук Ю. В. Сьорен К’єркегор як віртуоз філософії любові / Ю. Ковальчук // Гілея, 2015. – Вип. 101. – С. 225-228.
 7. Ковальчук Ю. В. Філософський аналіз категорії любові в екзистенційних візіях С. Алексієвич / Ю. Ковальчук // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса, 2016. – Вип.10. – С. 62-64.
 8. Кovalchuk Yu. Two Images of Love: a philosophical reflection on the phenomenon of love in the writings of Xaver von Baader / Yu. Кovalchuk // Science and education a new dimension. – Budapest, 2015. – Issue 64. – P. 10-13.
 9. Ковальчук Ю. В. Феномен любові у філософії статі Миколи Бердяєва / Ю. Ковальчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. гендер. досл. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. –  Вип.1. – С. 104–114.
 10. Ковальчук Ю. В. Сьорен К’єркегор і Франц Баадер: дві парадигми любові до Бога / Ю.Ковальчук  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. іст. реліг. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 11. – С.104-114.
 11. Ковальчук Ю.В. Сорок тез релігійної еротики Франца Баадера / Ю. Ковальчук // Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів філософських факультетів – ХVII-XVIII наукових читань пам’яті Георгія Флоровського (м. Одеса, 8-12 жовтня 2015 року). – Одеса, 2016. – С. 47-48.

Біографія

(9.05.1991)  –  історик філософії, кандидат філософських наук (Феномен любові у європейській філософії ХІХ-ХХ століть: онтологічно-екзистенційний вимір, 2017). Закінчила філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2013). З 2018 року асистент кафедри історії філософії.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!