Кочергіна Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Iryna.Kocherhina@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Психологія особистості та міжособових стосунків. Проблеми психологічного насильства. Особливості саморегуляції, зокрема емоційної саморегуляції людини.

Курси

Публікації

 

  1. Кочергіна І. А. Критерії та форми психологічного насильства / І.А. Кочергіна // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. –  Вип. 33. – С. 314-326. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157591
  2. Кочергіна І.А. Теоретичні підходи до пояснення природи психологічного насильства в родині / І.А. Кочергіна // Проблеми сучасної психології: Збірник Наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Вип. 34. – C. 240-253. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157322
  3. Кочергіна І.А. Психологічне насильство над жінкою: причини і наслідки / І.А. Кочергіна // Вісник Львівського національного університету. Серія: Психологічні науки. – 2016. – Вип. 1. – C. 68-76. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/psychology/article/view/7502
  4. Кочергіна І.А. Апробація методики дослідження психологічного насильства над жінками в родині / І.А. Кочергіна // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – C. 82-93. http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%961_2017-7.pdf
  5. Кочергіна І.А. Індивідуальні особливості саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині / І.А. Кочергіна // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Психологічні науки. – 2017. – № 3 – С. 97-103. http://pj.kherson.ua/file/2017/psychology_03/ukr/part_1/19.pdf
  6. Кочергіна І.А. Спрямованість саморегуляції жінок при психологічному насильстві з боку родини / І.А. Кочергіна // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 10. – С. 67-75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_9_13
  7. Кocherhina Types of emotional self-regulation of women who have suffered from psychological abuse in a family / Iryna Kocherhina // Journal of Education, Culture and Society. – 2018. – Vol. 9, №2. – P. 81-92. https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/10.15503jecs20182.81.92/356
  8. Кочергіна І.А. Емоційна саморегуляція жінок, які зазнали психологічного насильства в родині / І.А. Кочергіна // Вісник Львівського національного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип. 2. – C. 56-63. http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/9.pdf
  9. Кocherhina I. Features of sexual nervousness of men and women / I. Kocherhina, V. Hupalovska // Journal of Education, Culture and Society. – 2020. – Vol. 11, № 2. – P. 199–210. https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1221

Біографія

Народилась 20.05.1989 у м. Львів.

У 2012 р. – закінчила кафедру психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала диплом з відзнакою магістра психології.

2015 -2018 рр. – аспірантка кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2019 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості емоційної саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині» за спеціальністю 19.00.01 «загальна психологія; історія психології».

З 2016 р. – асистентка кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!