Кочергіна Ірина Анатоліївна

Посада: асистент кафедри психології

Електронна пошта: Iryna.Kocherhina@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Психологія особистості та міжособових стосунків. Проблеми психологічного насильства. Особливості саморегуляції, зокрема емоційної саморегуляції людини.

Курси

Публікації

Автор статей:

 1. Кочергіна І. А. Критерії та форми психологічного насильства / І.А. Кочергіна // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. –  Вип. 33. – С. 314-326.

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157591

 1. Кочергіна І.А. Теоретичні підходи до пояснення природи психологічного насильства в родині / І.А. Кочергіна // Проблеми сучасної психології: Збірник Наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Вип. 34. – C. 240-253.

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157322

 1. Кочергіна І.А. Психологічне насильство над жінкою: причини і наслідки / І.А. Кочергіна // Вісник Львівського національного університету. Серія: Психологічні науки. – 2016. – Вип. 1. – C. 68-76.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/psychology/article/view/7502

 1. Кочергіна І.А. Апробація методики дослідження психологічного насильства над жінками в родині / І.А. Кочергіна // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – C. 82-93.

http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%961_2017-7.pdf

 1. Кочергіна І.А. Індивідуальні особливості саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині / І.А. Кочергіна // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Психологічні науки. – 2017. – № 3 – С. 97-103.

http://pj.kherson.ua/file/2017/psychology_03/ukr/part_1/19.pdf

 1. Кочергіна І.А. Спрямованість саморегуляції жінок при психологічному насильстві з боку родини / І.А. Кочергіна // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 10. – С. 67-75.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_9_13

 1. Кocherhina Types of emotional self-regulation of women who have suffered from psychological abuse in a family / Iryna Kocherhina // Journal of Education, Culture and Society. – 2018. – Vol. 9, №2. – P. 81-92.

https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/10.15503jecs20182.81.92/356

 1. Кочергіна І.А. Емоційна саморегуляція жінок, які зазнали психологічного насильства в родині / І.А. Кочергіна // Вісник Львівського національного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип. 2. – C. 56-63.

http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/9.pdf

 1. Кочергіна І.А. Особливості жінок, які зазнали психологічного насильства / І. А. Кочергіна // Матеріали XIII науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Психологічні проблеми сучасності»], (Львів, 11-12 травня 2016 року) – Львів, 2016. – С. 29-31.
 2. Кочергіна І.А. Самоспівчуття як складова емоційної саморегуляції осіб, що зазнали психологічного насильства / І.А. Кочергіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Особистість-Стосунки-Розвиток: міждисциплінарний аспект»], (Львів, 3-4 червня 2016 року) – Львів, 2016.- С. 113-115.
 3. Кочергіна І.А. Моделі емоційної саморегуляції людини: теоретичний аналіз / І.А. Кочергіна // Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 216-218.
 4. Кочергіна І.А. Емоційна саморегуляція: структура, чинники та механізми / І.А. Кочергіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства»], (Львів, 11-12 листопада 2016 року) – Львів, 2016.- С. 91-95.
 5. Кочергіна І.А. До проблеми саморегуляції емоційного стану особистості / І.А. Кочергіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс»], (Тернопіль, 05-07 жовтня 2016 року) – Тернопіль, 2016. – С. 54-55.
 6. Кочергіна І.А. Саморегуляція в контексті теоретичних підходів / І.А. Кочергіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості»], (Запоріжжя, 25-26 листопада 2016 року) – Запоріжжя, 2016. – Запоріжжя, 2016.- С. 28-32.
 7. Koczergina І.А. Różnorodne przejawy stabilności emocjonalnej / І.А. Koczergina // MateriałyzMiędzynarodowejKonferencjiNaukowej [«Teoretyczne i badania stosowane w dziedzinie pedagogiki, psychologii i nauk społecznych»], (m. Kielce, Rzeczpospolita Polska, 28-29 grudnia 2016) – Kielce, 2016. – С. 236-238
 8. Кочергіна І.А. Психологічне насильство в родинній взаємодії / І.А. Кочергіна // Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 243-248.
 9. Кочергіна І.А. Когнітивні стратегії емоційної саморегуляції при психологічному насильстві / І. А. Кочергіна // Матеріали XIV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Психологічні проблеми сучасності»], (Львів, 11-12 травня 2017 року) – Львів, 2017. – С. 33-35.
 10. Кочергіна І.А. Особливості емоційної сфери жінок, які зазнали психологічного насильства в родині / І. А. Кочергіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі»], (Камянець-Подільський, 15 лютого 2018 року) – Камянець-Подільський, 2018. – С. 89-92.
 11. Кочергіна І.А. Особливості копінг-стратегій у жінок, які зазнали психологічного насильства в родинних стосунках / І.А. Кочергіна // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. – С. 183-186.
 12. Кочергіна І.А. Компоненти емоційної саморегуляції жінок / І.А. Кочергіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри»], (Дрогобич, 19-20 квітня 2018 року) – Дрогобич, 2018.- С. 241-244.

 

 

 

 

Біографія

(20.05.1989, м. Львів) – психолог, молодий науковець, триває робота над кандидатською дисертацією за темою «Особливості емоційної саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині».

У 2012 році закінчила філософський ф-т ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія»; у 2011-2014 р. – практичний психолог ДНЗ; від 2015 року аспірант кафедри психології; з 2016 року асистент кафедри психології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!