ПП 1.2.08 Тренінг соціальних компетенцій

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
102Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Кочергіна І. А.
1016Кочергіна І. А.

Опис курсу

Курс спрямований на розвиток академічних і соціальних компетенцій у студентів. Складається із 16 практичних інтерактивно-тренінгових занять, на яких студенти набувають навичок ефективного, незалежного, впевненого і цілеорієнтованого навчання завдяки розвитку
самоменеджменту, критичного і рефлексивного мислення, навичок презентації і ведення академічних дебатів, а також групової роботи і пірінгової підтримки. Впродовж курсу передбачено складання власного академічного портфоліо, що складається із есе, презентацій, спільного проєкту, конспекту участі в академічних дебатах та плану особистого розвитку студента, що дає можливість самостійно відслідковувати прогрес і досягнення цілей в особистісній, академічній і професійній сферах. Очікуваним результатом курсу є сформовані компетенції ефективного міжособистісного спілкування, організаційні навички і навички розв’язання академічних і комунікативних проблем. В результаті проходження курсу студенти вчаться розуміти відповідальність за результат власного навчання, застосовувати рефлексивні практики для розуміння процесу власного навчання, розставляти пріоритети у виконанні завдань, формулювати і оцінювати власні цілі і мотивацію їх досягнення, чітко і точно комунікувати з авдиторією, грамотно реагувати на конструктивну критику і правильно надавати зворотній зв’язок іншим, працювати в команді і вести команду для реалізації спільних цілей. Формування перелічених компетенцій сприяє ефективності розвитку студентів в особистісній, академічній і професійній сферах.

Рекомендована література

1. Ленсіоні П. Ідеальний командний гравець. Як розпізнати й розвинути три основні якості / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192с.
2. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
3. Behavioral Sciences, 31, 486-490.Cavallaro, F. & Tan, K. (2006). Computer-mediated peer-to-peer mentoring. AACE Journal, 14(2), 129–138. Chesapeake, VA: AACE.
4. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal Republic of Germany, Freibyrg, 2003
5. Boud, D. (2001). Introduction: Making the move to peer learning. In D. Boud, R. Cohen, & J. Sampson.
6. Bradbury, A., (2010) Successful presentation skills (4th ed.), Kogan Page.
7. Bretzing, B.H., Kulhary, R.W. (1979). Note-Taking and Depth of Processing. Contemporary Educational Psychology 4, no. 2.Van Emden, J., Becker, L., (2010) Presentation skills for students (2nd ed), Palgrave Macmillan.
8. Brockbank, A., McGill, I. (2007). Facilitating reflective learning in higher education. 2Nd edition. Maidenhead: Open University Press.
9. Cottrell, S.. (2008) The study skills handbook (3rd ed.), Palgrave Macmillan.Brandler, S., Roman, C. (2012) Group Work: Skills and Strategies for Effective Interventions, Routledge.
10. Education, Number 164 \\ Robert D. Reason (Editor) ISBN: 978-1-118-82805-2 January 2014, Jossey-Bass – 104 pages.
11. Eraut, M. (2004). Learning to change and/or changing to learn. Learning in Health and Social Care, 3 (3): III-17.
12. Galegher, J., Kraut, R., Egido C. (2014) Intellectual Teamwork: Social and Technological Foundations of Cooperative Work. Psychology Press.
13. Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – Sterling Publishers Pvl. Ltd., 2005.

Силабус: ПП 1.2.08 Тренінг соціальних компетенцій

Завантажити силабус