Осадчук Ігор Юрійович

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: ihor.osadchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • порівняльна політологія;
 • системи державного правління;
 • політичні режими;
 • політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії

 

 

 

Курси

Публікації

Більше 70 наукових праць:

 • Осадчук І. Особливості правлячої еліти в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1995–2023). Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2024. Вип. 21. С. 202–204.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1996–2022 рр.). Politicus. 2023. Вип. 5. С. 76–81.
 • Осадчук І., Литвин В. Еволюція типових й атипових систем правління у контексті «хвиль» дослідження республіканської форми правління. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2023. Вип. 49. С. 315–327. DOI: 10.30970/PPS.2023.49.39.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизькій Республіці (1996–2010 рр.). Politicus. 2023. Вип. 4. С. 66–71.
 • Осадчук І. Партійні урядові кабінети в атипових президентських системах правління: особливості функціонування. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Партійно-виборчі процеси та тренди в контексті євроінтеграції, трансформації, суспільно-політичних криз і війни: Україна та світ» – сьомої у рамках серії міжнародних конференцій кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 2–3 грудня 2022 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. Вип. 7. С. 290–296.
 • Осадчук І. Особливості трансформації політичних режимів в атипових напівпрезидентських системах правління. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2023. Вип. 20. С. 146–148.
 • Осадчук І., Литвин В. Демократична держава? Взаємозалежність систем правління та політичних режимів і її ефекти для України // Людина і суспільство: філософські, психологічні та політологічні виміри. В 3 кн. Антропологічні, суспільно-політичні та інституційні виміри розвитку демократії в Україні. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Кн. 3. С. 232–283.
 • Осадчук І. Особливості функціонування малих партій в атиповій напівпрезидентській системі правління у Республіці Казахстан (2007–2021). Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях: Україна і світ» – шостої у рамках серії міжнародних конференцій кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 26–27 листопада 2021 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина.  Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. Вип. 6. С. 125–128.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Чилі в 40–70-х роках XX століття. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2022. Вип. 19. C. 123–125.
 • Осадчук І. Вибори глави держави як індикатор атипових президентських систем правління. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами п’ятої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. Вип. 5. С. 354–360.
 • Осадчук І. Атипова напівпрезидентська система правління у Фінляндії у XX cт. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2021. Вип. 18. С. 143–145.
 • Осадчук І. Атипова напівпрезидентська система правління в Російській Федерації (1993–2019). Політологічні читання імені професора Богдана Яроша: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. Вип. 9. С. 114–118.
 • Osadchuk І., Lytvyn V., Romanyuk A. Attributes, Logics, and Reasons for the Choice of Semi-Presidentialism: A Verification and Systematisation on the Example of European Countries. Studia Politica. 2020. Vol. 20. No. 4. P. 469498.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Аргентині у другій половині XX століття. Politicus. 2020. Вип. 6. С. 45–50.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Болівії (1982–2003 роки). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 32. С. 136–144.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової парламентської системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Politicus. 2020. Вип. 2. С. 75–82. DOI: 10.24195/2414-9616-2020-2-75-82.
 • Осадчук І. Система правління в Ісламській Республіці Іран (1979–1989): типова чи атипова? Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія». 2020. № 19. С. 107–110. DOI: 10.32841/2707-0018.2020.19.24.
 • Осадчук І. Система правління в Ісламській Республіці Іран (1989–2019): типова чи атипова?Регіональні студії. 2020. № 20. С. 56–64. DOI: 10.32782/2663-6170/2020.20.9.
 • Осадчук І. Партійні системи в контексті функціонування атипових парламентських систем правління (на прикладі країн Африки). Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. Вип. 4. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Вип. 4. С. 356–362.
 • Осадчук І. Атиповий президенталізм: основні підходи до концептуалізації. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2020. С. 118–120.
 • Осадчук І. Політичний режим в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Грузії (2004–2013). Пріоритетні напрями наукових досліджень: філософський, політологічний та культурологічний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7–8 лютого 2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020. С. 72–75.
 • Осадчук І. Кількість термінів президентських повноважень в контексті функціонування атипових президентських систем правління у Республіці Бурунді (2010–2018) та Республіці Зімбабве (2013–2017). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія». 2019. № 18. C. 75–79.
 • Осадчук І. Атипова напівпрезидентська система правління та політичний режим в Республіці Казахстан (1995–2018). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія». 2019. № 17. С. 72–75.
 • Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1995–2019).Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2019. № 3 (43). С. 186–191.
 • Осадчук І. Атипові парламентські системи правління (на прикладі країн Африки, Південної Америки й Океанії). Регіональні студії. 2019. № 17. С. 42–45.
 • Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління у Грузії (2004–2013). Politicus. 2019. Вип. 2. С. 33–38. DOI:  https://doi.org/10.24195/2414-9616-2019-2-33-38.
 • Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Білорусі (1996–2018) та Казахстані (1995–2018). Політичне життя. 2019. № 1. С. 24–30.
 • Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизькій Республіці (1993–2010). Регіональні студії. 2019. № 16. С. 64–69.
 • Осадчук І. Політичні режими в атипових напівпрезидентських системах правління в Азербайджанській Республіці, Республіці Білорусь і Російській Федерації. Problemy Bezpieczeństwa w Procesach Polityczneji Społecznej Transformacji w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej: materiały z międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji naukowej. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2019. S. 118–127.
 • Осадчук І. Кількість термінів президентських повноважень в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в пострадянських країнах. Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18–19 жовтня 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. C. 50–54.
 • Осадчук І. Атипова парламентська система правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. Львів, 2019. С. 140–144.
 • Осадчук І. Постелекторальні пакти в контексті атиповості президентської системи правління в Болівії (1985–1993). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 3. С. 257–260.
 • Osadchuk І.,Lytvyn V. The Atypicality of Semi-Presidentialism in Post-Soviet Countries: The Context of Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica. Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. 5782.
 • Осадчук І. Партійні системи в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Республіці Казахстан (1995–2018) і Російській Федерації (1993–2018). Politicus. 2018. Вип. 5/6. С. 66–73. DOI: 10.24195/2414-9616-2018-5-6-66-73.
 • Осадчук І. Особливості політичних кланів у контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизстані (1993–2010). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 21. С. 132–138.
 • Осадчук І. Асамблейно-незалежна система правління у Швейцарській Конфедерації. Регіональні студії. 2018. № 15. С. 32–37.
 • Осадчук І. Непрямі вибори президента як індикатор типовості чи атиповості президентських систем правління в Аргентині (1853–1994), Болівії (1985–1993) та Чилі (1925–1980). Регіональні студії. 2018. Вип. 14. С. 43–47.
 • Осадчук І. Прямі вибори прем’єр-міністра як індикатор атипової парламентської системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Політичне життя. 2018. № 4. С. 37–43. DOI: 10.31558/2519-2949.2018.4.6.
 • Осадчук І. Атиповість президентської системи правління в Болівії (1985–1993 рр.). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 187–192.
 • Осадчук І., Литвин В. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління в пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам. Politicus. 2018. Вип. 3. C. 49–57.
 • Осадчук І. Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм? Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 16. C. 180–188.
 • Осадчук І. Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? Evropský politický a právní diskurz. 2018. Svazek 5. 1. vydání. S. 143150.
 • Осадчук І., Ільницька Д. Конституційні реформи і «партія влади» в контексті формування та функціонування політичного режиму в Азербайджані. Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29 березня 2018 р.). Львів: НУ ЛП, 2018. С. 117–119.
 • Осадчук І. Політичні та правові інструменти формування і функціонування бонапартизму як історичної моделі авторитаризму у Франції (1802–1814). Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. Вип. 15. С. 96–99.
 • Осадчук І., Романюк А., Литвин В. Особливості формування і функціонування партійних систем у Львівській області (2006–2017). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 24–37.
 • Осадчук І. Партійні системи у нетипових напівпрезидентських системах правління в Білорусі, Казахстані й Росії. Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 178–181.
 • Осадчук І. Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 14. C. 162–168.
 • Осадчук І. Бонапартизм як тип політичного режиму у Франції (1799–1814/1815). Гуманітарні візії. 2017. Вип. 3. № 2. С. 13–18.
 • Осадчук І. Особливості типологізації партійних систем в Україні. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. С. 125–129.
 • Осадчук І., Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 149–193.
 • Осадчук І. Політичний режим Північної Кореї (1991–2016): тоталітаризм чи посттоталітаризм? Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 17. С. 216–225.
 • Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах. Evropský politický a právní diskurz. 2016. Svazek 3. 6. vydání. S. 154–161.
 • Осадчук І. «Партії влади» в Росії та країнах Центральної Азії. Politicus. 2016. № 3. С. 80–83.
 • Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 306 с.
 • Осадчук І. Представництво жінок у парламентах пострадянських країн. Соціально-політичні проблеми сучасності: I Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпропетровськ, 30 березня 2016 р. Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. С. 47–49.
 • Осадчук І. Стабільність урядових кабінетів у країнах Центральної Азії. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 137–140.
 • Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Питання політології». 2015. Вип. 28. С. 26–31.
 • Осадчук І. До питання розмежування понять «форма державного правління»та «система державного правління». Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. С. 175–176.
 • Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Питання політології». 2014. Вип. 27. № 1132. С. 59–62.
 • Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як індикатори президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах Центральної Азії: індексний аналіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 152–156.
 • Осадчук І. «Демократичний соціалізм», «Державна зрада», «Дисперсія влади», «Зелений» рух», «Парламентські партії», «Парламентсько-електоральні партії», «Указ», «Фронт політичний» // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації. 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ – 2000, 2014. С. 84, 93, 103, 136, 280, 395, 416.
 • Осадчук І. Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління у Білорусі та Казахстані: дис. …канд. політ. наук: 23.00.02. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 288 c.
 • Осадчук І. Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996–2013) та Казахстані (1995–2013). Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Дніпропетровськ: Ліра, 2014. Вип. 7. С. 230–238.
 • Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як чинники президенціалізації вищого і центрального рівнів систем інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані. Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. 2013. № 4. С. 111–118.
 • Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (4). – С. 38–49.
 • Осадчук І. Конституційні референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Вип. 6 (2). С. 73–80.
 • Осадчук І. Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД . Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Вип. 23 (3). С. 144–151.
 • Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації системи інститутів виконавчої влади у Казахстані. Науковий діалог «Схід – Захід»: матер. ІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Ч.  С. 237–241.
 • Осадчук І. Непрямі вибори як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД. Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: матер. ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.): у 4 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Ч. C. 28–31.
 • Осадчук І. Республіканські референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану). Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матер. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих наук. (м. Чернівці, 1 березня 2013 р.).Чернівці: Букрек, 2013. C. 100–102.
 • Осадчук І. Ситуативна харизма глави держави як чинник президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану). Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип.  С. 419–423.
 • Осадчук І. Основні чинники персоналізації політики у Білорусі. Rozwój polityczyny państw Europy Środkowej i Wschodniej: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka.  Kutno, 2012. S. 91–102.
 • Осадчук І. Президенціалізація систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД: індексний аналіз та політична практика. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Вип. 4 (1). С. 159–166.
 • Осадчук І. Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії . Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Вип. 22 (3). С. 294–299.
 • Осадчук І. Основні чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану). Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації.  2012. № 2. С. 93–99.
 • Осадчук І. Особливості формування та функціонування окружних виборчих комісій в контексті президенціалізації напівпрезидентської системи в Україні (на прикладі парламентських виборів 2012 року). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матер. Криворіз. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Ч.  С. 144–147.
 • Осадчук І. Президенціалізація системи інститутів виконавчої влади: основні підходи до концептуалізації та індикатори визначення. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матер. Запор. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.): у 4 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Ч.  С. 30–32.
 • Осадчук І. Президенціалізація напівпрезидентської форми правління: український контекст. Тези звітної  наукової конференції філософського факультету. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 308–311.
 • Осадчук І. Концептуалізація поняття «президенціалізація». Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та асп. (м. Чернівці, 1 березня 2012 р.). Чернівці: Букрек, 2012. С. 126–129.

 

 

 

 

Біографія

ОСВІТА

2006–2011 рр. – навчався на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка; кваліфікація «магістр політології» (з відзнакою).
2011–2014 рр. – навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

2014 р. – кандидат політичних наук (тема дисертації: «Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління у Білорусі та Казахстані»).

2019–2021 рр.  – докторант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 052 «Політологія».

 

РОБОТА

2012–2018 рр. – асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
2018 р. – дотепер – на посаді доцента кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!