Тероризм і політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Осадчук І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Курс є елементом такого напряму сучасної політичної науки, як національна безпека. Курс було розроблено з прицілом на усталені й новітні якісні та кількісні механізми, методики, інструменти аналізу тероризму та терористичних організацій в різних країнах світу. Методологічною основою курсу є постбіхевіоралізм та неоінституціоналізм. У науковому та навчальному плані курс використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу. Курс розділено на два змістові модулі. У першому модулі – вивчення ознак тероризму і причин виникнення терористичних організацій, закономірностей їх розвитку; особливостей і форм тероризму в країнах Близького Сходу, США та країнах Латинської Америки. У другому змістовому модулі – вивчення особливостей і форм тероризму у країнах Західної Європи та пострадянських країнах (зокрема, в Україні); основних напрямів і методів антитерористичної політики держави; стратегій та методів боротьби з тероризмом.

Мета курсу – сформувати у студентів розуміння сутності явища тероризму, ознайомити з особливостями формування й функціонування терористичних організацій та виробити уявлення про ефективність антитерористичної політики держави.

Завдання курсу:

  • розкрити ознаки тероризму і причини виникнення терористичних організацій, закономірності їх розвитку;
  • прищепити у студентів навики самостійного аналізу особливостей і форм тероризму в країнах Близького Сходу, США, країнах Латинської Америки, Західної Європи та пострадянських країнах (зокрема, в Україні);
  • сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві сучасним формам тероризму;
  • визначити напрями і можливості сучасної антитерористичної політики на національному та міжнародному рівнях, її проблемні аспекти.

Силабус:

Завантажити силабус