Чолій Софія Мирославівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Sofiya.Choliy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Організаційна психологія та економічна психологія, інтерактивні методи навчання, психологія волонтерства та громадської активності, просоціальна поведінка

Публікації

Чолій С. М. Соціальна активність людини в громадсько-політичній сфері / С. М. Чолій // Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред.: С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 242-267

Чолій С. Організаційно-психологічні аспекти застосування Eduscrum у вищій освіті (у співавторстві з Р. Карковською та М. Кліманською, 2018)

Мотиви громадської діяльності молоді / Софія Жук // Соціальна психологія. – 2008. – № 1(27). – С. 76–84.

Психологічні аспекти вивчення громадської діяльності молоді / С. М. Чолій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. П. П. Горностай,  Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 297–304.

Громадська діяльність в структурі соціальної активності особистості / Софія Чолій // Соціальна психологія. – 2010. – № 1(39). – C. 51–62.

Соціальна активність в процесі соціалізації особистості /. Грабовська С. Л, Чолій С. М. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2010. – Т ХІІ. – ч. 1. – С. 171–181 (у співавторстві з Грабовською С. Л.).

Мотиваційно-ціннісний аспект соціальної активності молоді / С. М. Чолій // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. у-ту ім. І. Огієнка, І-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 10. – С. 809–822.

Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді / С. М. Чолій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 10. – С. 177–189.

Біографія

Народилась 31.10. 1984 (м. Львів).

В 2006 році закінчила відділення психології філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка (диплом магістра  за спеціальністю „Магістр психології”).

У 2006-2010 роках навчалась в аспірантурі при кафедрі психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 14 квітня 2011 року в Інституті соціальної та політичної психології АПН України (м.Київ) захистила кандидатську дисертацію (тема дисертації «Мотивація участі молоді в діяльності громадських організацій», спеціальність 19.00.11 – політична психологія, дата видачі диплому – 10 листопада 2011 року).

На посаді асистента кафедри – з 1 січня 2007 року, на посаді доцента – з 1 січня 2015 року.

Додаткова освіта:

21-30 березня 2007 року брала участь в 48-ми годинному курсі „Методика проведення наукового дослідження” професора Університету Альберти Оленки Білаш, ЛНУ ім. Івана Франка;

1-30 липня 2007 року брала участь в науково-дослідному стажуванні „Міждисциплінарність в гуманістиці” у Варшавському університеті, Варшава, Польща;

квітень-листопад 2008 року – учасник школи „International Moderation – Blended Learning For Adult Educators and Facilitators From Poland and Ukraine”, Університет М. Коперніка, Торунь, Польща;

5 березня – 31грудня 2008 року – участь в науковій програмі „Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii  „Artes Liberales ”, Варшавський університет, Варшава, Польща;

26-29 травня 2009 року – участь у сесії Міжнародної гуманістичної школи Східної Європи на тему: «Kolegium i wspolnota akademicka w tradycji Europejskiej i Amerykanskiej», Варшава, Польща

З вересня 2017 року – навчаюсь на психотерапевта за напрямком Когнітивно-поведінкової психотерапії

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!