Чолій Софія Мирославівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Sofiya.Choliy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Організаційна психологія та економічна психологія, інтерактивні методи навчання, психологія волонтерства та громадської активності, просоціальна поведінка

Курси

Публікації

 1. Cholii S. Ukrainian versions of the Composite Scale of Morningness and Munich ChronoType Qeustionnaire / O. Senyk, K.S. Jankowski, S. Cholii // Biological Rhythm Research, 2020. – DOI: 10.1080/09291016.2020.1788807 https://www.academia.edu/43620587/Ukrainian_versions_of_the_Composite_Scale_of_Morningness_and_Munich_Chronotype_Questionnaire
 2. Чолій С. М. Зв’язок мотивації досягнення успіху та організаційної лояльності у вчителів середніх шкіл / Софія Чолій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. – 2019. – №1. – С. 284-289. http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_01/47.pdf
 3. Чолій С. М. Організаційно-психологічні аспекти застосування eduScrum у вищій освіті / Р.І. Карковська, М.Б. Кліманська, С.М. Чолій // European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. – 2018. – № 3 (Poland-Ukraine). – C. 46-67. http://www.ehs-ss.pl/images/book/2018/book_mijnar_2018__3.pdf?fbclid=IwAR1mQ2j5ccF9iW7QrbKCAf4xyuoSJvLNokyEP2GL-H5PEgepm1-awGOWO2k#page=46
 4. Чолій С. М. Соціальна активність людини в громадсько-політичній сфері / С. М. Чолій // Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред.: С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 242-267
 5. Чолій С.М. Мотиваційні аспекти вибору молоддю ролі в громадській організації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : Зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред.. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип.11. – С. 106–115. http://www.ispp.org.ua/backup_ispp/bibl_5.htm
 6. Чолій С.М. Потреби в структурі мотивації громадської діяльності молоді // Вісник Львівського університету. Серія Філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 209–217.
 7. Чолій С.М., Кліманська М.Б. Психологічний аналіз застосування методу «Відкритий простір» в умовах занять у вищому навчальному закладі // Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том IV (29). – 2011 р. Тематичний випуск “Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору” – С.140-147
 8. Чолій С.М., Кліманська М.Б. Активні методи оцінювання при викладанні психологічних дисциплін // Освіта регіону – № 5. – 2011. – С. 119–130. https://social-science.uu.edu.ua/article/705
 9. Чолій С.М. Мотиваційно-ціннісний аспект соціальної активності молоді / С. М. Чолій // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. у-ту ім. І. Огієнка, І-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 10. – С. 809–822. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/161796/160794
 10. Чолій С.М. Громадська діяльність в структурі соціальної активності особистості / Софія Чолій // Соціальна психологія. – 2010. – № 1(39). – C. 51–62.
 11. Чолій С. Соціальна активність в процесі соціалізації особистості /. Грабовська С. Л, Чолій С. М. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2010. – Т ХІІ. – ч. 1. – С. 171–181
 12. Чолій С.М. Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді / С. М. Чолій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 10. – С. 177–189.
 13. Чолій С.М., Кліманська М.Б. Рефлексії досвіду викладання курсу «Інтерактивні методи навчання» у ВНЗ  // Вища освіта України. – Додаток 4, том VI (18). – 2009. – Тематичний випуск Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 211–218.
 14. Чолій С.М. Психологічні аспекти вивчення громадської діяльності молоді / С. М. Чолій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. П. П. Горностай,  Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 297–304.
 15. Жук С.М. Мотиви громадської діяльності молоді / Софія Жук // Соціальна психологія. – 2008. – № 1(27). – С. 76–84.
 16. Жук С.М. Вплив емоційних факторів на соціально-психічну адаптацію підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – №3, 2007. – С. 56–58.

Біографія

Народилась 31.10. 1984 (м. Львів).

В 2006 році закінчила відділення психології філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка (диплом магістра  за спеціальністю „Магістр психології”).

У 2006-2010 роках навчалась в аспірантурі при кафедрі психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 14 квітня 2011 року в Інституті соціальної та політичної психології АПН України (м.Київ) захистила кандидатську дисертацію (тема дисертації «Мотивація участі молоді в діяльності громадських організацій», спеціальність 19.00.11 – політична психологія, дата видачі диплому – 10 листопада 2011 року).

На посаді асистента кафедри – з 1 січня 2007 року, на посаді доцента – з 1 січня 2015 року.

Додаткова освіта:

21-30 березня 2007 року брала участь в 48-ми годинному курсі „Методика проведення наукового дослідження” професора Університету Альберти Оленки Білаш, ЛНУ ім. Івана Франка;

1-30 липня 2007 року брала участь в науково-дослідному стажуванні „Міждисциплінарність в гуманістиці” у Варшавському університеті, Варшава, Польща;

квітень-листопад 2008 року – учасник школи „International Moderation – Blended Learning For Adult Educators and Facilitators From Poland and Ukraine”, Університет М. Коперніка, Торунь, Польща;

5 березня – 31грудня 2008 року – участь в науковій програмі „Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii  „Artes Liberales ”, Варшавський університет, Варшава, Польща;

26-29 травня 2009 року – участь у сесії Міжнародної гуманістичної школи Східної Європи на тему: «Kolegium i wspolnota akademicka w tradycji Europejskiej i Amerykanskiej», Варшава, Польща

З вересня 2017 року – навчаюсь на психотерапевта за напрямком Когнітивно-поведінкової психотерапії

 

Методичні матеріали

Навчальна дисципліна: “Психологічні аспекти працевлаштування і побудови кар’єри”

Лекції: доц. Чолій С.М.

Покликання: https://us04web.zoom.us/j/5555774074?pwd=M2xOVmFsOHF3V0gxMXFOMmJIOE9oUT09

Meeting ID: 555 577 4074

Passcode: hxuQ0u

Психологічні аспекти працевлаштування_розподіл по групах

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!