ПП 1.2.2.02 Психічне здоров’я персоналу

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Чолій  С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Чолій  С. М.

Опис курсу

Курс «Психічне здоров’я персоналу організації» має теоретико-прикладний характер, покликаний сформувати у студентів знання про основні показники психічного здоров’я працівників, розуміння індивідуальних та організаційних факторів, що на нього впливають; виробити вміння та навички діагностики поширених психічних розладів, а також оцінки психічного стану працівника, соціально-психологічних компонентів організаційного середовища з метою запобігання виникненню психологічних труднощів на робочому місці, зниженні рівня робочого стресу, підвищення рівня суб’єктивного благополуччя та задоволеності роботою працівників.

Рекомендована література

1. Абсалямова Л. М. Образ тіла як психологічний чинник порушень харчової поведінки /
Л. М. Абсалямова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.
С. Сковороди. Психологія. – 2017. – Вип. 56. – С. 9-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2017_56_3.
2. Абсалямова Л. М. Розлади та порушення харчової поведінки особистості / Л. М.
Абсалямова // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 25. – С. 19-33. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_4.
3. Аймедов К. В. Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу
/ К. В. Аймедов, А. Е. Волощук, Ю. О. Асєєва, О. А. Толмачов // Архів психіатрії. – 2016. – Т.
22, № 2. – С. 128-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_43.
4. Асєєва Ю. Комп’ютерна залежність, інтернет залежність та кібер-адикції (історичний
огляд дефініції) // Психологічний журнал. – Вип 6., 2020 -https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/995/615
5. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. https://bookap.info/genpsy/kogterdep/
6. Бурка Дж., Юен Л. Прокрастинація. Чому ви вдаєтеся до неї і що можна зробити із цим
вже сьогодні. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 400 с.
7. Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні,
клінічні і лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 54 -60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_4_13
8. Гапонов К. Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і
психосоціальні механізми взаємовпливу (огляд літератури) [Електронний ресурс] / К.
Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 1. – С. 104 -109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2018_26_1_24
9. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. –
Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. (Глава 3, 4).
10. Горбунова В. Сприяння соціального оточення відновленню та зростанню особистості
при посттравматичних станах та розладах / Вікторія Горбунова // “Наука і освіта”.– № 5.–2016.– С. 40-45.
11. Гоцуляк Н. Є. Психологічна травма: аналіз та шляхи її подолання / Н. Є. Гоцуляк //
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України.
Сер. : Педагогічні та психологічні науки. – 2015.- № 1.- С. 378-390.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2015_1_31
12. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001.– С. 559-581.
13. Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти
основних статей. Частина 1. посібник / Кол. авт.; За заг. ред. доцента О.О. Сердюка та В.В.
Бурлаки.— Харків : Діса плюс, 2015. — 478 с.
14. Жуковіна О.В., Грецька Г.А. Профілактика та подолання стресів на робочому місці –
2020. https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/23324/1Страницы%20из%20СОЦІАЛЬНА%20ФАРМАЦІЯ_362-365.pdf
15. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Флинта, 2000.– С. 381-410.
16. Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях / Мэттью Уолкер ; [пер. с англ. В.М.
Феоклистовой].— М. : Азбука-Аттикус, КоЛибри. 2018.- 202 с.
17. Здоровье работников: вопросы абсентеизма и презентеизма (обзор литературы)/ А.В.
Мельцер, В.П. Чащин, Б. Лахгайн, Н.В. Ерастова, А.С. Копылкова // Профилактическая и
клиническая медицина.– 2018.– №2 (67).– С.5-12
18. Караваєва В. А. Основні теоретичні підходи до вивчення проблеми трудоголізму в
психології / В. А. Караваєва // Проблеми сучасної психології.
– 2013.- № 2.- С. 69 -75 .- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_2_15.
19. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Діагностика перфекціонізму та
трудоголізму особистості: психологічни й практикум / Л.М.Карамушка, О.І.Бондарчук, Т. В.
Грубі.– Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018.– 64 с.
20. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. –Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005.– 312 с.

Силабус:

Завантажити силабус