Проць Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.prots@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Педагогічна психологія, вікова психологія, медіапсихологія, психологія релігії (формування релігійності людини)

Курси

Публікації

 1. Крупська О. І. Психологічні особливості осіб юнацького віку, які зростали в неповних сім’ях / О. І. Крупська // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т. ХIII, частина. 3. – С. 198-205.
 2. Крупська О. І. Психологічні аспекти формування релігійності людини / О. І. Крупська // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип.16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 625-635.
 3. Крупська О. І. Особливості локусу контролю віруючих осіб / О.І. Крупська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Психологія [Спеціальний випуск „Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції „Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві” (приуроченої до ХХ-ої річниці з початку підготовки психологів в ОНУ і 85-ої річниці від дня народження професора І. Г. Білявського), 2012 р.] ; за ред. Т. П. Вісковатової. – Одеса : Астропринт, 2012. – Т. 17. – Випуск 8 (20). – С. 521–527.
 4. Крупська О. Особливості почуття провини у релігійних осіб / Оксана Крупська // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. – 208 с. – Випуск 688. – С. 87-93.
 5. Крупська О. І. Особливості ставлення до себе релігійних осіб / Крупська Оксана Іванівна // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – К., 2014. – Том. 11. – Вип.11. – Ч. 1. – 488с. – С. 456-463.
 6. Проць О.І. Особливості релігійності в різних періодах дорослості: порівняльний аспект / Проць О.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2015. – Випуск 2. – Том 2. – С. 36-41.
 7. Проць О.І. Особливості релігійних уявлень сучасної молоді в контексті їх формування у взаєминах із батьками / Проць О.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2016. – Випуск 5. – Том 2. – С. 55-60. 815_IR.pdf (nusta.edu.ua)
 8. Проць О.І. Ставлення до матері як чинник формування релігійних уявлень / Проць О.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету .Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2017. – Випуск 4. – Том 2. – С. 81-85. Ставлення до матері як чинник формування релігійних уявлень (allbest.ru)
 9. Проць О.І. Особливості самоставлення осіб віку пізньої дорослості з різним профілем релігійності // Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2018. – Випуск 5. – С. 157-161. http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/33.pdf
 10. Проць О.І. Психологічні особливості релігійності осіб юнацького віку, які зростали у неповних сім’ях // Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2020. – №1, Т.2. – С. 130-134. 26.pdf (kpu.zp.ua)
 11. Проць О.І. Психологічне благополуччя жінок у декретній відпустці // Науковий журнал з соціології та психології «Габітус» / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2020 р. – Випуск 15. – С. 192-196. 15-2020.pdf (habitus.od.ua)
 12. Крупська О. Релігійність особистості: особливості формування // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / [А. О. Вовк, О. В. Волошок, І. І. Галецька та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 602 с. – С. 496-521.

Біографія

(14.Х.1982 р., м. Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних уявлень осіб юнацького віку, 2009), доцент (2013).

Закінчила філософський ф-т Львівського національного університету імені Івана Франка (2004) і аспірант. цього ж ун-ту (2007). Від 2006 асистент, а з 2011 на посаді доцента каф. психології Львів. ун-ту. Вчене звання доцента присвоєно у 2013 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!