Пухта Ірина Степанівна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Електронна пошта: Iryna.Pukhta@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • феноменологія та герменевтика
 • проблематика мови та свідомості
 • критичне мислення та когнітивні науки

Курси

Публікації

Більше 30 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1. Пухта І.С. Щастя: негативні аспекти позитивної психології / Ірина Пухта /  Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2020 р.) – Львів : СПОЛОМ, 2020. –  329 с.
 2. Пухта І.С. Ірраціональність людського мислення як чинник соціального життя людини. / Ірина Пухта /  Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – 215 с.
 3. Пухта Ірина У пошуках української «формули щастя» // Щастя та цивілізаційний розвиток : збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 14-15 листопада, 2019 р.) – Львів, 2019. – С. 200 – 202.
 4. Пухта І. С. Свобода ірраціонального суб’єкта в інформаційну епоху // Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ століття: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 р). – С. 233-235.
 5. Пухта І.С. «Від Homo sapiens  до Homo deus: нові виклики людяності для людини у ХХІ столітті» // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 28-31. 
 6. Пухта І.  «Концепція «втіленого розуму» у контексті епістемологічного повороту у філософії» // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2018. – Вип. 15. – 225 с. – С. 29–31.
 7. Pukhta I. Critical thinking in the “post-truth” era // Wschodni rocznik humanistyczny. – Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów, pod red. Leszka Gawora. – Lublin : Radzyń Podlaski. – 2019. – Tom XVI, № 1 – 224 s.
 8. Пухта І. Проблема людини у постантропологічному дискурсі // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. № 20, 2018 – С.69-75.  – (0,5 д.а).
 9. Puchta Iryna Ostatni filozof Klasyczny. O Hansie-Georgu Gadamerze // Hortus (In) Conclusus Polska i Ukraina: rozmovy o filozofii i literaturze. – Warszawa, 2017. − S. 199 – 201.
 10. Puchta Iryna Interpretacje bez konflictu. O Paulu Ricoeurze // Hortus (In) Conclusus Polska i Ukraina: rozmovy o filozofii i literaturze. – Warszawa, 2017. − S. 203 − 205.
 11. Пухта І. «Когнітивний потенціал метафори» // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, лютий 2017). – 46 – 49.
 12. Пухта І. Духовні виклики «постгуманізму // Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2017 р). – С.175-176.
 13. Пухта І.С. «Діалог культур»: постколоніальний вимір // Тези міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот», Львів: ВЦ філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.  191-193.
 14. Пухта І. Філософська герменевтика: шлях від методу до універсального аспекту філософії»  // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. № 18, 2016 – С. 211 – 220. – (0,5 д.а).
 15. Пухта І.С. Україна між цінностями виживання і цінностями самовираження // Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу. Матеріали міжнародної наукової конференції 17–18 вересня 2013 року. – Львів: Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 76-78.
 16. Пухта І.С. Риторика та іронія у контексті класичної філософії // Соціо-гуманітарні проблеми людини. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 113-120.
 17. Пухта І.С. Трансформація класичної концепції суб’єкта у герменевтичній онтології М. Гайдегера // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація парадигм мислення і концепцій знання» – Львів, 2011. – С.70-81.
 18. Пухта І. Іронія в сучасній філософії / І. Пухта // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2010. – Вип. 7. – С. 40—43.
 19. Пухта І. Про можливість феноменологічного опису містичного досвіду / І. Пухта // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2010. – Вип. 8. – С. 61—63.
 20. Пухта І. Поняття «автентичності» та «ідентичності» у концепціях М. Гайдегґера та Ч. Тейлора / І. Пухта // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентичність в добу глобалізації» – Львів, 2010. – С. 223—224.
 21. Пухта І. Значення «риторики» в контексті мовно-комунікативного повороту ХХ століття / І. Пухта // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2009. Вип. 6. – С. 23-24.
 22. Пухта І. Риторика та іронія в контексті «прагматичного» повороту сучасності / І.Пухта // Людина. Світ. Суспільство (до 175 річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009 : Міжнар. Наук. Конф. (21– 22 квітня 2009 року) : Матеріали доп. Та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч. ІV. – С. 34– 36.
 23. Пухта Ірина. Онтологічний статус мови у філософській герменевтиці / І. Пухта // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 10. Львів, 2007. – С. 140–150.
 24. Пухта І. Трансформації концепції суб’єкта в контексті західноєвропейської філософії / І. Пухта // Тези міждисциплінарної конференції “Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії / Відп. за випуск проф. А. Карась. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2007. – С. 87–88.
 25. Пухта І. Практичний вимір герменевтики / І. Пухта // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 54–56.
 26. Пухта І. Суб’єкт як Турбота в герменевтичній феноменології М. Гайдеґера / І. Пухта // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 59–61.
 27. Кухта І. Проблема реалізації волі та свободи у громадянському суспільстві: класичний та некласичний підходи / І. Кухта // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні : Тези наукової конференції / Відп. за випуск доц. А. Карась. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 39–40.
 28. Кухта І. Геґель в контексті дискурсу про історичну свідомість / І. Кухта // Філософія Геґеля і сучасність: збірник наукових праць присвячених філософській творчості Геґеля. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 97–103.
 29. Кухта І. Фундаментальна онтологія М. Гайдеґґера як альтернатива науковому методологізму / І. Кухта // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 3. Львів, 2001. – С. 123–130.
 30. Кухта Ірина. Буттєвий смисл пізнання в контексті герменевтичної феноменології М. Гайдеґґера / І. Кухта // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 507. Філософія і культура. Харків, 2001. – С. 17–25.
 31. Кухта І. Трансформація принципів класичної метафізики у філософській герменевтиці / І. Кухта // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 2. Львів, 2000. – С. 74–79.

 

 

Біографія

1973 р. –  Народилася у  місті Калуші Івано-Франківської області

ОСВІТА

2018  –  навчання на курсах “Цифрові компетенції в освіті” у Львівському національному університеті імені Івана Франка у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

2008 –  захистила кандидатську дисертацію «Трансформація класичної
концепції суб’єкта у філософській герменевтиці» за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії.

1998-2001 – навчалася в аспірантурі філософського факульету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Історія філософії»

1993-1998  – навчалася на філософському факультеті  Львівського державногоу ніверситету імені І. Франка за спеціальністю «Філософія»

1980-1991 – навчалася у СШ №7 м. Калуша Івано-Франківської області.

РОБОТА

2019 – даний час – доцент кафедри філософії філософського факульету Львівського національного університету імені Івана Франка

2001 -2019 – асистент кафедри філософії філософського факульету Львівського національного університету імені Івана Франка

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!