Конюх Ольга Ігорівна

Посада: Завідувач психологічної служби ЛНУ

Наукові інтереси

Етнічна психологія, етнічна ідентичність, толерантність, самоставлення особистості, психологія екстремальних ситуацій, психотерапія, символдрама, сімейне консультування.

Публікації

Автор статей:
1. Особистісні детермінанти етнічної толерантності / О.І. Конюх // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. –. Кіровоград: Імекс-ЛТД, – 2013
2. Етноцентризм як один із аспектів прояву самоставлення особистості / О.І. Конюх // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський. – 2014
3. Чинники етнічної толерантності студентів / О. І. Конюх // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон. – 2014
4. The attitude towards people of other nations through the prism of the attitude to yourself / O. Konuykh // Journal of Education, Culture and Society. – Wroclaw, 2015.

Біографія

(13.05.1988 р., м. Львів) – психолог, молодий науковець, триває робота над кандидатською дисертацією за темою «Етнічна толерантність осіб ранньої дорослості з різним самоставленням»
У 2010 закінчила кафедру психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка. 2010-2011 практичний психолог ЗОШ № 24. 2012-2015 – аспірант кафедри психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка., 2013 – 2015 – асистент цієї ж кафедри. З вересня 2016 завідувач психологічної служби університету.