Мочаліна Юліанна Ігорівна

Посада: Практичний психолог психологічної служби фільсофського факультету ЛНУ ім. І. Франка;

Наукові інтереси

Психологія емоцій, конфліктів, міжособистісні стосунки, сімейні стосунки,  самооцінка, тривожність, невпевненість у собі, особистісна зрілість, психологічне благополуччя особистості, проблеми з навчанням, мотивація, сексологія.

Публікації

Автор статей:

  • Феномен психологічного благополуччя особистості як об’єкт наукового дослідження //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки. –Вип. 2. ‒ Т. 1. ‒ Херсон, 2016. ‒ С. 65‒70.
  • Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016.
  • Кашлюк Ю. І. Психологічне здоров’я і психологічне благополуччя особистості як складові задоволеності життям / Ю. І. Кашлюк // Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України: «Психологічний часопис», 2017. –  № 3 (7).  –  С. 47–59.

Біографія

(04.11.1990, м. Львів) – психолог, молодий науковець, триває робота над кандидатською дисертацією за темою «Психологічне благополуччя в осіб з різним рівнем особистісної зрілості».
У 2011р. – помічник психолога у військовій частині 3002 внутрішніх військ України в місті Львові; у 2012 році закінчила філософський ф-т ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія»; від 2012 р. ‒ аспірант кафедри психології; з 2015-2016 р. ‒ асистент-психолог, проведення психологічних тестів для кандидатів при відборі в нову поліцію та поліції особливого призначення КОРД; з 2016р. ‒ практичний психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

2019 – 2020 рр. – навчання у Міжнародній Психологічній Асоціації Проективних Методик, отримано Сертифікат спеціаліста по використанню метафоричних асоціативних карт.

Від 2020 р. – навчання в Українському Інституті Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, Кандидат в консультанти в методі позитивної психотерапії Н. Пезешкіана.

Березень 2021 р.- навчання в Українському Інституті Психотерапії Залежностей. Кандидат на присвоєння рівня «Сексолог».