Постідеалістичне ХІХ сторіччя як джерело новітньої західної філософії

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дахній А. Й.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФФм-11доцент Дахній А. Й.

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна «Постідеалістичне ХІХ сторіччя як джерело новітньої західної філософії» складена для здобувачів ступеня магістра з філософії за спеціальністю – 033 «Філософія». Предметом дослідження навчальної дисципліни є специфіка новітніх філософських течій західної традиції, виявлення їхніх особливостей і тяглості між західною філософією дев’ятнадцятого та двадцятого сторіч. Як репрезентативні течії, які випливають із так званого постідеалістичного ХІХ сторіччя, розглядатимуться позитивізм, філософія життя,
неомарксизм, неотомізм та екзистенціалізм. У рамцях курсу передбачається активна робота над вивченням як першоджерельної, так і коментаторської й критичної літератури, запорукою чого має стати інтенсивне долучення студентів до семінарських занять та спонукання до ретельної самостійної роботи.

Силабус:

Завантажити силабус