Основи аналітичної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Синиця А. С.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФФм-11професор Синиця А. С.

Опис курсу

Курс розроблено, щоб вивчити теорію й історію аналітичної філософії, дослідити специфіку аналітичної традиції філософування й з’ясувати новітні тенденції і перспективи розвитку цього одного з провідних напрямів сучасної світової філософської думки. Це дасть змогу застосовувати набуті знання у науково-професійній і навчальній діяльності.

Рекомендована література

  1. Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / за науковою редакцією А. С. Синиці. Львів: Літопис, 2014. 374 с.
  2. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за науковою редакцією В. П. Мельника та А. С. Синиці. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 568 с.
  3. Синиця А. С. Аналітична філософія. Львів: ЛДУФК, 2013. 304 с.
  4. Синиця А. С. Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз. Схід. № 2 (148). С. 100–104.
  5. Синиця А. С. Розвиток дискусії між представниками континентальної і аналітичної філософії. Актуальні проблеми духовності: зб. наукових праць. 2016. Вип. 16. С. 36–47.
  6. Синиця А. С. Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 448 с.
  7.  Синиця А. С. Що таке сучасна аналітична філософія? 4 Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / за наук. ред. А. С. Синиці. Львів, 2014. С. 9–24
  8. Synytsia A. Metaphysics of Reality: Pragmatico-Analytic Interpretation of Wittgenstein’s Philosophical Approach. Philosophy. 2021. No. 1. P. 9–19.
  9. The Oxford handbook of the history of analytic philosophy / ed. M. Beaney. Oxford: Oxford University Press, 2015. 1161 p.
  10. Stanford Encyclopedia of Philosophy / ed. Edward N Zalta. URL: https://plato.stanford.edu/

Силабус:

Завантажити силабус