Логіка (для спеціальності «політологія», 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Бовтач С. В.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФІ-11Бовтач С. В.

Опис курсу

Впродовж вивчення «Логіки» студенти опановують основи логічних знань (об’єктивно сталі особливості виразу знань у формі понять, висловлювань та умовиводів; різноманіття логічних операцій над ними; норми побудови логічно коректних міркувань, що визначаються вимогами логічних законів) та формують навички їхнього коректного застосування у процесі навчальної, науково-пізнавальної, професійної та соціально-комунікативної діяльності. Логічні основи практичного застосування принципів науки логіки ґрунтуються на результатах дослідження традиційної аристотелівської логіки та методології сучасних досліджень з некласичної логіки.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика. Київ: ЦУЛ, 2021. 400 с.
 2. Конверський А.Є. Критичне мислення. Київ: ЦУЛ, 2021. 344 с.
 3. Конверський А.Є. Традиційна логіка. Підручник. Київ: ЦУЛ, 2021. 408 с.
 4. Конверський А.Є. Сучасна логіка (класична та некласична). К.: ЦУЛ, 2020. 294 с.
 5. Бовтач С.В., Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів філософського факультету / С.В. Бовтач, Н.В. Карамишева. Львів: Ліга-Прес, 2017. 120 с.
 6. Синиця А.С. Логіка: Навчальний посібник. Л.: ЛДУФК, 2012. 235 с.
 7. Карамишева Н. В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 455 с.
 8. Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. Львів: Астролябія, 2002. 352 с.
 9. Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. Львів: Вид-тво ЛДУ ім. І. Франка, 1996. 193 с.
 10. Тофтул М.Г. Логіка: посібник для студентів вузів. Київ: Вид. центр “Академія”, 2012. 400 с.

 

Додаткова:

 1. Карамишева Н.В. Евристика: навчальний посібник. Львів: ПАІС, 2013. 272 с.
 2. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки: Навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 192 с.
 3. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 400 с.

 

Інтернет-джерела:

 1.  Загадки для кмітливих.
 2. Логіка. Навчальні матеріали онлайн.

Силабус:

Завантажити силабус