Логіка (для спеціальності «політологія», 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Бовтач С. В.ФФІ-11, ФФІ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФІ-11Бовтач С. В.
ФФІ-12Бовтач С. В.

Опис курсу

Впродовж вивчення «Логіки» студенти опановують основи логічних знань (об’єктивно сталі особливості виразу знань у формі понять, висловлювань та умовиводів; різноманіття логічних операцій над ними; норми побудови логічно коректних міркувань, що визначаються вимогами логічних законів) та формують навички їхнього коректного застосування у процесі навчальної, науково-пізнавальної, професійної та соціально-комунікативної діяльності. Логічні основи практичного застосування принципів науки логіки ґрунтуються на результатах дослідження традиційної аристотелівської логіки та методології сучасних досліджень з некласичної логіки.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бовтач С.В., Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів філософського факультету / С.В. Бовтач, Н.В. Карамишева. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 120 с.
 2. Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. – Львів: Вид-тво ЛДУ ім. І. Франка, 1996. – 193 с.
 3. Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика: Посібник для студентів та аспірантів. – Львів: Астролябія, 2002. – 352 с.
 4. Карамишева Н. В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 455 с.
 5. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 536 с.
 6. Синиця А.С. Логіка: Навчальний посібник. – Л.: ЛДУФК, 2012. – 235 с.
 7. Тофтул М.Г. Логіка: посібник для студентів вузів. – Київ: Вид. центр “Академія”, 2008. – 400 с.
 8. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 400 с.

Додаткова література:

 1. Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая Аналитика. Вторая Аналитика. Топика. О софистических опровержениях. – Соч.: В 4-х т. – Т. 2. М.: Мысль, 1978.
 2. Карамишева Н.В. Евристика: навч. посіб. – Л.: ПАІС, 2013.
 3. Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. – М., 1958.
 4. Хоменко І.В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

Силабус:

Завантажити силабус