Логіка (для юридичного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Синиця А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Курс розроблено, щоб оволодіти основами логічних знань й вміти їх застосовувати у процесі професійної, навчальної, науково-пізнавальної і соціально-комунікативної діяльності. Тому у курсі представлено результати традиційних і сучасних досліджень з логіки, які апробовані для спеціальності 081 – Право.

Рекомендована література

  1. Карамишева Н. В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 455 с.
  2. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 536 с.
  3. Синиця А. С. Методи перевірки правильності виведення висновку із засновків у теорії силогістики. Вісник Львівського університету. 2007. Вип. 10. С. 110–127.
  4. Титов В. Д. Логіка. Харків: Право, 2005. 208 с.
  5. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 400 с.

Силабус:

Завантажити силабус