Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Литвин В. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11професор Романюк А. С.

Опис курсу

Силабус дисципліни “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи” (2023-2024)

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи” (2023-2024)

Робоча програма дисципліни “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи” (2023-2024)

Навчальна дисципліна «Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи» присвячена проблематиці аналізу соціополітичних поділів, інституту президентства, парламентів, урядів, виборів і виборчих систем, партій та партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи. Методологічно дисципліна сягає постбіхевіоралізму й неоінституціоналізму. В науковому та навчальному контексті курс постає механізмом диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу. Курс розділено на два змістові модулі. В першому модулі – вивчення особливостей політичної трансформації, функціонування соціополітичних поділів, інституту президентства, парламентів й урядів у країнах Центрально-Східної Європи за допомогою порівняльного методу. У другому змістовому модулі – порівняльний аналіз виборів і виборчих систем, партій та партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи» є визначення еволюції, особливостей формування й функціонування політичних інститутів країн Центрально-Східної Європи після падіння «Берлінського муру» за допомогою порівняльного методу.
Завдання курсу:
• визначити особливості переходу від авторитаризму до демократії в країнах Центрально-Східної Європи;
• виокремити чинники формування та проаналізувати особливості основних соціополітичних поділів у країнах Центрально-Східної Європи;
• розкрити роль інституту президентства в політичних системах країн Центрально-Східної Європи;
• визначити роль та значення інституту парламенту в країнах Центрально-Східної Європи;
• з’ясувати специфіку урядів/урядових кабінетів у країнах Центрально-Східної Європи;
• проаналізувати різновиди виборчих систем, що застосовуються на парламентських виборах у країнах Центрально-Східної Європи;
• виділити основні тенденції формування та трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи;
• виокремити форми політичної активності громадянина у країнах Центрально-Східної Європи.

Навчальну дисципліну розроблено й організовано за підтримки Європейського Союзу у рамках «Програми Еразмус+» за напрямом «Жан Моне для вищої освіти» (проект «Політичні інститути та системи в Європі: порівняння і досвід для України», № 101126702).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Панчак-Бялоблоцка Н. Уряди меншості в європейських парламентських демократіях: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 481 с.
 2. Романюк А., Литвин В. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 548 с.
 3. Романюк А., Литвин В., Панчак-Бялоблоцка Н. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 358 с.
 4. Antoszewski A., Herbut R. Systemy polityczne wspolczesnej Europy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 367 s.
 5. Bankowicz M. Transformacje konstytucyjnych systemow wladzy panstwowej w Europie Srodkowej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2010. 236 s.

Додаткова література:

 1. Литвин В. До проблеми розрізнення напівпрезиденталізму та парламентаризму: напівпрезидентські системи з номінальними президентами у Центральній Європі (на прикладі Болгарії, Словаччини, Словенії та Чехії). Rozwój polityczny i spoleczny państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kutno, 2013. S. 149–171.
 2. Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи: регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 3. С. 92–107.
 3. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи : порівняльний аналіз. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. № 2. С. 69–77.
 4. Панчак-Бялоблоцка Н. Особливості формування та складу верхніх палат у парламентах країн Центральної та Східної Європи. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2011. Вип. 23. С. 149–158.
 5. Романюк А., Литвин В. Техніка «санітарного кордону» до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-Polona. 2014. № 4. С. 130–144.
 6. Brunclik M., Kubat M. Contradictory Approaches: Discussing Semi-Presidentialism in Central Europe. Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2016. Vol. 18. No. 1. P. 67–79.
 7. Goetz K., Zubek R. Government, Parliament and Lawmaking in Poland. The Journal of Legislative Studies. 2007. Vo. 13. No. 4. P. 517–538.
 8. Heinisch R., Saxonberg S., Werner A., Habersack F. The effect of radical right fringe parties on main parties in Central and Eastern Europe: Empirical evidence from manifesto data. Party Politics. 2021. Vol. 27. No. 1. P. 9–21.
 9. Hloušek V. Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competences and Informal Power. Brno: International Institute of Political Science of Masaryk University, 2013. 311 p.
 10. Lewis P. Party Systems in Post-communist Central Europe: Patterns of Stability and Consolidation. Democratization. 2006. Vol. 13. No. 4. P. 562–583.
 11. Lytvyn V. Newer-ending political transition in Ukraine at the background of the experience of Central and Eastern European countries: dynamics and correlation of political regimes and systems of government. Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. 2022. Nr. 18. S. 29–47.
 12. Lytvyn V., Osadchuk І., Romanyuk A. Attributes, Logics, and Reasons for the Choice of Semi-Presidentialism: A Verification and Systematisation on the Example of European Countries. Studia Politica. Romanian Political Science Review. 2020. Vol. 20. No. 4. P. 469497.
 13. McDonnell D., Valbruzzi M. Defining and classifying technocrat-led and technocratic governments. European Journal of Political Research. 2014. Vol. 53. No. 4. P. 654–671.
 14. Powell E., Tucker J. Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results, and New Approaches. British Journal of Political Science. 2014. Vol. 44. No. 1. P. 123–147.
 15. Rasch B., Martin S., Cheibub J.A. Parliaments and Government Formation: Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press, 2015. 296 p.
 16. Saarts T. Comparative Party System Analysis in Central and Eastern Europe: the Case of the Baltic States. Studies of Transition States and Societies. 2011. Vol. 3. No. 3. P. 83–104.
 17. Sebok M., Horváth A., Balázs А. Electoral Reforms, Entry Barriers and the Structure of Political Markets: A Comparative Analysis. European Journal of Political Research. 2019. Vol. 58. P. 741–768.
 18. Sedelius T., Linde J. Unravelling Semi-Presidentialism: Democracy and Government Performance in Four Distinct Regime Types. Democratization. 2018. Vol. 25. No. 1. P. 136–157.
 19. Sedelius T., Mashtaler O. Two Decades of Semi-Presidentialism: Issues of Intra-Executive Conflict in Central and Eastern Europe 1991–2011. East European Politics. 2013. Vol. 29. No. 2. P. 109–134.

Інтернет-джерела:

 1. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. URL: http://www.parlgov.org/.
 2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world.
 3. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit.
 4. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2021. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.
 5. Varieties of Democracy. URL: https://v-dem.net/.

Матеріали

Силабус дисципліни “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи” (2023-2024)

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи” (2023-2024)

Робоча програма дисципліни “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи” (2023-2024)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус дисципліни на 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус