Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії

Видання висвітлює актуальні проблеми методології політичної науки, аналіз стану розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні, форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини.

Сайт вісника

 

Архів випусків Вісника “Серія: філософсько-політологічні студії” (у порядку від найновіших):