Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії

Видання висвітлює актуальні проблеми методології політичної науки, аналіз стану розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні, форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини.

Внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія») відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2).

АВТОРАМ ПУБЛІКАЦІЙ

АРХІВ ВИПУСКІВ ВІСНИКА “СЕРІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ” (2011-2023 рр.).

Сайт Вісника