Вісник Львівського національного університету. Серія: психологічні науки

У збірнику висвітлюється широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної психології. Розглядаються аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу. Аналізуються актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології та ін. Для науковців, викладачів, студентів, професійних психологів.

Збірник інформує і про події наукового життя в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з психологічної тематики.

АВТОРАМ ПУБЛІКАЦІЙ

АРХІВ ВИДАННЯ

Сайт Вісника