ПП 1.2.35 Безпека життєдіяльності та охорона праці

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних компетентностей, що охоплюють навики здійснення безпечної діяльності та систему цінностей, які передбачають соціально
відповідальну професійну й повсякденну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної та повсякденної діяльності.
Набуті компетентності спрямовуються на підвищення рівня безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій, а також у формуванні елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини як у повсякденному житті, так і під час професійної діяльності, а також збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності людини.

Рекомендована література

Базова:
1. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник / Яремко З.М. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 300 с.
2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : короткий виклад та засоби контролю знань. Навчальний посібник / Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 267 с.
3. Охорона праці [З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська та ін.:]; за ред. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с.
4. Кіт Л.Я. Основи рятування і збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані. Навчально-методичний посібник / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 132 с.
Допоміжна:
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак; за ред. Є.П. Желібо. – Ірпінь : Ун-т державної фіскальної служби України, 2020. – 256 с.
2. Запорожець О.І. Цивільний захист [підручник] / О.І. Запорожець, В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов та ін.– К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 264 с.
3. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності / О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 448 с.
4. Петрук М.П. Безпека життєдіяльності / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак, Н.М. Карп’як та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 224 с.