ПП1.3.04 Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Партико Т. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про природу та психологічний зміст обдарованості, обов’язкові для індивідуальної та групової роботи з обдарованими дітьми та молоддю. У курсі висвітлюється сутність проблеми обдарованості та стан її вирішення у світі та в Україні, проаналізовані різновиди обдарованостей, індивідуальні особливості та психологічні засади організації навчання обдарованих учнів

Рекомендована література

Основна література:
1. Гальченко М. С., Андросович К. А., Ткаченко Л. I., Ковальова O. A., Найдьонова Л. M. Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників: методичний посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 136 с.
2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 349 с.
3. Ільїна Н. М. Психологія творчості та обдарованості. – Суми: Університетська книга, 2019. – 227 с.
4. Карпенко Н. А. Психологія творчості. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 156 с.
5. Сухий О. Л., Юрченко Т. А., Шульга В. М. Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі: методичний посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 152 с.
6. Шевчишена О. В. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини у загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Хмельницький: ОІППО, 2016. – 237 с.
7. Яланська С. П. Психологія творчості: навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 180 с.
Додаткова література:
1. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.
2. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н. С. – М., 1996. – 416 с.
3. Психолого-педагогічне тестування обдарованої молоді: методичний посібник / Укл. О. Р. Шелегеда. – Запоріжжя: КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2009. – 40 с.
4. Рибалка В.В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості: термінологічний словник. – Київ, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 424 с.
5. Роменець В. А. Психологія творчості. 3-тє вид. – К.: Либідь, 2004. – 288с.

Силабус:

Завантажити силабус