ЗК 1.1.05 Іноземна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
412Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
363
463

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для успішного спілкування у професійному середовищі. Тому курс спрямовано на вдосконалення лексики та граматики англійської мови, ознайомлення з професійною культурою англомовних країн, а також на формування навичок усної та письмової комунікації.

Рекомендована література

Основна література:
1. Guy Brook-Hart Complete First B2// Cambridge University Press, 2015.
2. Raymond Murphy. English Grammar in Use. // A self-study reference and practice book for intermediate students. – Cambridge University Press, 1998.
3. Virginia Evans FCE Use of English 1 For the Revised Cambridge Examination. – Express Publishing, 1998.
4. Michael McCarthy, Felecity O’Dell. English Vocabulary in Use Elementary // Cambridge University Press, 2017.
Додаткова література:
1. John M. Swales Academic Writing for Graduate Students. – The University of Michigan Press, 1997.
2. John Millington Ward. One Hundred Useful Exercises. The New Intermediate English Grammar. – Penguin English, 2001.
3. L.G. Alexander. Longman English Grammar Practice (for intermediate students). – Longman, 1996.
4. Leo Jones. New Progress to First Certificate. // Cambridge University Press. – Self-study Student’s Book.
5. Longman Dictionary of Contemporary English. / [director, D. Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
6. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination. Grammar and Vocabulary. B2. // Macmillan, 2008.
7. Michael McCarthy, Felecity O’Dell. English Vocabulary in Use // Cambridge University Press, 1995.
8. Paraskeviya Yerchenko. Reader for the Students of the Humanities. // Lviv, 2001.
9. Raymond Murphy. Supplementary Grammar Exercises. – Cambridge University Press, 1992.
10. Англійська мова. Комунікативний аспект, 2-ге видання: доповнене та оновлене: Підручн. для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Мисик Л.В. (співавтори:
Арцишевська А.Л., Кузнєцова Л.Р., Поплавська Л.Л., Гриня Н.О.) / з грифом Міністерства освіти та науки. – Львів: Світ, 2010.
11. Єрченко П.Г., Єрченко О.В. Вступ до філології. Англійська мова для студентів, магістрів та аспірантів філологічних спеціальностей університетів. // Львів, Тріада Плюс, 2010.
12. Єрченко П.Г., Єрченко О.В., Островська О.М. Англійська мова для допитливих студентів. // Львів, ЛДУ, 2002.
13. Савка І. Островська О. Англійська мова. Навчальний посібник. // Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.
14. Інтернет ресурси

Силабус:

Завантажити силабус