ПП 1.2.07 Сімейне консультування

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102.5Немає
111Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
108Волошок  О. В.
116Волошок  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108Волошок  О. В.
116Волошок  О. В.

Опис курсу

Об’єктом вивчення сімейного консультування є процес і структура надання психологічної допомоги людям, які збираються вступити у шлюб і тим людям, які вже перебувають у шлюбно-сімейних стосунках. Предметом даної дисципліни є особливості проведення сімейного консультування та методи роботи сімейного консультанта. Даний курс акцентує увагу на різні теоретичні підходи до процесу проведення консультування та професійно важливі риси особистості сімейного консультанта. Мета курсу – ознайомлення студентів-психологів з теоретичними засадами основ сімейного консультування, передача і закріплення практичних вмінь та навичок  діагностичної та консультативної роботи з нареченими, подружньою парою, батьками і дітьми, парами, що розлучаються.

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

 • cутність поняття сімейне консультування, основну мету і завдання сімейного консультування;
 • класифікацію видів сімейного консультування;
 • принципи та правила проведення консультативної роботи психолога із сім’єю;
 • структуру сімейного консультування згідно різних теоретичних підходів;
 • сутність прийомів та методів сімейного консультування на різних етапах роботи психолога з родиною;
 • стратегію психодіагностичної та корекційної роботи з членами дисфункційних сімей;

Вміти:

 • спланувати та організувати роботу центру сімейного консультування;
 • володіти прийомами і методами сімейного консультування;
 • творчо і самостійно підходити до розв’язання проблемних ситуацій, які виникають у процесі взаємодіїї між членами родини;
 • проводити первинну психодіагностику: виявляти об’єкти та суб’єкти допомоги, характер скарги члена сім’ї, визначати вид психологічної допомоги сім’ї;
 • оформити первинне психологічне заключення в кінці проведення діагностичної роботи консультанта із сім’єю;
 • спільно з клієнтом знаходити варіанти вирішення проблемної ситуації з метою покращення психологічного мікроклімату у сім’ї та гармонійному розвитку членів родини;

Методи навчання: усні методи (розповідь, бесіда, обговорення, дискусії), практичні методи (аналіз проблемних ситуацій, вправи), наочні методи (зображувальна наочність у вигляді презентацій, символічна, текстова, словесна), інтерактивні методи (мозковий штурм, робота в групах).  Форми проведення занять – лекції, семінари/практичні заняття.

Мова викладання: українська

Форма звітності: залік

Рекомендована література

 1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. Київ, 1998.
 2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994.
 3. Алешина Ю.Е. Организация консультативной беседы // Вестник психосоциальной и реабилитационной работы. Москва, 1994,  № 2.
 4. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического консультирования. Москва, 1989.
 5. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001.
 6. Головей Л.А., Грищенко Н.А. Первичная психологическая консультация. Ленинград, 1988.
 7.  Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара,2004.
 8. Копьев А.Ф. Индивидуальное психологическое консультирование в контексте семейной теории // Вопросы психологии, 1986,  № 4.
 9. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Москва, 2001.
 10. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. –  Москва, 1996.
 11. Черников А. Системная семейная психотерапия.  – Санкт-Петербург, 2001.
 12. Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004.
 13. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 1999.

Силабус: ПП 1.2.07 Сімейне консультування

Завантажити силабус