Матеріали науково-методологічного семінару кафедри психології до 2021 року

Доповідь Кашлюк Ю.І. на тему «Переживання щастя як виявлення прагнення особистості до відчуття психологічного благополуччя».

Доповідь Кліманської М.Б. на тему «Результати застосування методу eduScrum у вивченні дисципліни «Основи паблік рілейшнз».

Доповідь Костюк С.П. «Зміст поняття соціальної відповідальності».

Доповідь Петровської І.Р. «Етапи становлення громадянської ідентичності особистості».

Доповідь Сеник О.М. на тему «Адаптація шкал нарцисизму та імпульсивності українською мовою».

Доповідь Стельмащук Х.Р. на тему «Структурні компоненти стресостійкості».

Доповідь Штепи О.С. на тему «Психодіагностичні способи виокремлення психологічних ресурсів особистості».