ПП2.1.2.01 (2) Психологія сім’ї

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
47.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Волошок  О. В.ФФП-21
416Волошок  О. В.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФП-21Волошок  О. В.
416ФФП-21Волошок  О. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоби ознайомити студентів-психологів  p еволюцією шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті та закономірностями виникнення, функціонування та розпаду сімейних стосунків. Даний курс акцентує увагу на соціально-психологічні чинники стабільності подружніх та батьківсько-дитячих стосунків.

Рекомендована література

1. Алексєєва М.І. Психологія сім’ї // Психологія. – За ред.. Ю.Л. Трофімова. – Київ, 2000. – С. 544-551.
2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ: МАУП, 2001. – 96 с.
3. Боярина В. Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 320 с.
4. Васильченко О.М. Діагностика і корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання. – Київ – Нікополь, 2012. – 96 с.
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? – Москва, 1995.
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – Владимир: ВКТ, 2008. – 251 с.
7. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара, Бахрах-М, 2004. – 736 с.
8. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 176 с.
9. Ігнатенко Ірина. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. – Харків: КСД, 2017. – 240 с.
10. Клайн Фостер, Фей Джим. Батьківство з любов’ю та логікою. – Львів: Нова Надія, 2010. – 231 с.
11. Кляпець О.Я., Ларіна Т.О. Підготовка молоді до подружнього життя. – Київ: Міленіум, 2009. – 104 c.
12. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – Москва: Издательство института психотерапии, 2003. – 319 с.
13. Полі Освальдо. Як не зіпсувати дитину надмірною опіко. – Львів: Свічадо, 2013. – 192 с.
14. Потапчук Є., Карпова Д. Психологічна діагностика сімейних ролей як моделей поведінки подружжя. – Хмельницький: «Polylux design & print», 2021. – 52 с.
15. Рестієрі Ніна. Мама має право. Як подолати кризу материнства, позбутися почуття провини і знайти час на себе. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 208 с.
16. Родители и дети. Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ-М, 2003. – 784 с.
17. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – Москва: ПедагогикаПресс, 1992. – 190 с.
18. Седих Кіра. Психологія сім’ї. – Київ: Академія, 2015. – 192 с.
19. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – Київ: Веселка, 1998. – 212 с.
20. Семья: социально-психологические и этические проблемы. Справочник. – Киев: Политиздат, 1990. – 255 с.
21. Стрельник Олена. Турбота як робота. Материнство у фокусі соціології. – Київ: Критика, 2017. – 288 с.
22. Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. Москва: Финансы и статистика, 1981. – 199 с.
23. Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім’ї на дитину. Київ, 1985. – 48 с.
24. Целуйко В. Психологические проблемы современной семьи. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 496 с.
25. Чепмен Г. П’ять мов любові у подружжі. – Львів: Свічадо, 2020. – 176 с.
26. Чепмен Г., Кемпбел Р. П’ять мов любові до дітей. – Львів: Свічадо, 2020. – 224 с.
27. Чепмен Гері. П’ять ознак доброї сім’ї. – Львів: Свічадо, 2010. – 272 с.
28. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва: Апрель-Пресс, 2000. – 512 с.

29. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
30. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
31. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус