ПП2.1.3.1.02 Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Вовк А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Вовк А. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб надавати психологічні консультації особам, що мають психосоматичну симптоматику, а також використовувати тілесно-орієнтовані техніки для особистісного розвитку, психологічної реабілітації та психологічної корекції. Тому у курсі представлено як огляд концепцій тілесно-орієнтованої терапії, так і процесів та інструментів, які потрібні для загальної орієнтації у психокорекційних та психореабілітаційних можливостях тілесно-орієнтованих методів.

Результати навчання:

Знати: теоретичні засади та прикладні аспекти роботи з тілесними відчуттями та переживаннями в контексті практики психологічної корекції та реабілітації, концептуальні моделі та механізми виникнення соматопсихологічних реакцій на  проблемні ситуації різного характеру та генезу, особливості роботи захисних механізмів, копінг-стратегій та психологічних ресурсів особистості, особливості динаміки та фаз розвитку соматопсихологічних реакцій на проблемні ситуації різного характеру та генезу.

Вміти: виявляти, досліджувати, аналізувати, використовувати соматичні реакції та симптоми для пізнання потреб, внутрішніх конфліктів та особливостей особистості та пов’язувати їх з психосоціальними стресорами. Створювати план та здійснювати психологічне втручання залежно від особливостей соматопсихологічних реакцій на психосоціальні стресори, а також в залежності від особливостей проблемної ситуації, моделей долаючої поведінки та психологічних ресурсів особистості, розробляти та реалізовувати оптимальну стратегію психологічного втручання в індивідуальній та груповій психокорекційній, консультативній та психоедукаційній роботі, усвідомлювати межі власних можливостей психологічного втручання та відповідальності за його наслідки. Використовувати ресурси тіла для корекції психологічних складностей та внутрішніх конфліктів особистості, а також для підвищення її психологічної опірності та стресостійкості.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Леоненко Е., Тимошенко Г. Работа с телом в психотерапии. М.: Психотерапия, 2006. – 480 с.
  2. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегенер Ф. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике. – СПб.: СПб НИ психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева, 2000.
  3. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. – М.: Эксмо, 2008. – 1024 с.
  4. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. – М.: Эксмо, 2007.
  5. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.
  6. Мудрость тела. Путеводитель по методам телесно-ориентированной терапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2018. – 275 с.
  7. Открытие тела: Путеводитель по методам телесно ориентированной терапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2018 – 268 с.
  8. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Телесные технологии. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.
  9. Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная терапия: практическое руководство. – М.: Класс, 2005. – 592 с.
  10. Сергеева Л.С. Телесно-ориентированная терапия. Классические и современные направления. – СПб.: ИПК БИОНТ, 2000. – 397 с.

 

Силабус: ПП2.1.3.1.02 Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

Завантажити силабус