ПП 1.2.3.04 Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми та молоддю

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Партико Т. Б.Спеціалізація «Педагогічна психологія»
712доцент Партико Т. Б.Спеціалізація «Педагогічна психологія»

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація «Педагогічна психологія»доцент Партико Т. Б.
712Спеціалізація «Педагогічна психологія»доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про природу та психологічний зміст обдарованості, обов’язкові для індивідуальної та групової роботи з обдарованими дітьми та молоддю. У курсі висвітлюється сутність проблеми обдарованості та стан її вирішення у світі та в Україні, проаналізовані різновиди обдарованості, індивідуальні особливості та психологічні засади організації навчання обдарованих учнів.

Рекомендована література

1. Гальченко М. С., Андросович К. А., Ткаченко Л. I., Ковальова O. A., Найдьонова Л. M. Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників: методичний посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 136 с.
2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 349 с.
3. Ільїна Н. М. Психологія творчості та обдарованості. – Суми: Університетська книга, 2019. – 227 с.
4. Карпенко Н. А. Психологія творчості. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 156 с.
5. Сухий О. Л., Юрченко Т. А., Шульга В. М. Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі: методичний посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 152 с.
6. Шевчишена О. В. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини у загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Хмельницький: ОІППО, 2016. – 237 с.
7. Яланська С. П. Психологія творчості: навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 180 с.
8. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.
9. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н. С. – М., 1996. – 416 с.
10. Психолого-педагогічне тестування обдарованої молоді: методичний посібник / Укл. О. Р. Шелегеда. – Запоріжжя: КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2009. – 40 с.
11. Рибалка В.В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості: термінологічний словник. – Київ, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 424 с.
12. Роменець В. А. Психологія творчості. 3-тє вид. – К.: Либідь, 2004. – 288 с.

13. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
14. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
15. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус