ЗК 1.1.06 Фізичне виховання

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
22Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
131
231

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент оволодів необхідними знаннями щодо термінології фізичного виховання; отримав теоретичні та практичні відомості про зміцнення здоров’я й впровадження здорового способу життя; засвоїв методику розвитку рухових якостей; знав особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня розвитку
рухових здібностей; вмів визначати фізичний розвиток та функціональні можливості
організму; вмів складати програму самостійного оздоровчого тренування.

Рекомендована література

1. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М.
Стельникович, М.О. Сапронов : [навч. посібник]. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2005. – 144 с.
2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – Том 1. – Київ
: Олімпійська література, 2012. – 392 с.
3. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / М.М. Линець. – Львів :
Штабар, 1997. – 207 с.
4. Олимпийський спорт : в 2 т. / В.Н. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка и др. ; под. общ.
ред. В.Н. Платонова. – Т. 1. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 736 с.
5. Олимпийський спорт : в 2 т. / В.Н. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка и др. ; под. общ.
ред. В.Н. Платонова. – Т. 2. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 696 с.
6. Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекції] / Р.Р Сіренко, О.І. Беднарський,
Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.
7. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Б.В. Семен, С.Н.
Нікітенко і ін. ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420с.
8. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [навч.посібник] ; Під ред. О.M.
Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 с.
9. Енциклопедія олімпійського спорту України ; під ред. В.М. Платонова. – Київ :
Олімпійська література, 2005. – 464 с.
10. Товт В.А. Основи теорії та методики фізичного виховання: [навч. посібник] / В.А. Товт,
О.А. Дуло, М. Ю. Щерба. – Ужгород: ПП “Графіка”, 2010. – 140 с.
11. Інноваційні технології фізичного виховання студентів: [навч. посібник] ; за заг. ред.
Вихляєва Ю. М.; – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018 – 543 с.
12. Buultjens M. Enhancing aspects of the higher education student experience / P. Rjbinson //
Journal of Higher Education Policy and Management, 2011. – vol. 33 (4). – P. 337-346.
13. Brehm W. “To get Germany moving” – aims, target-groups, programs, evidence of
healthSport // Book of Abstracts of the 11-th mannual congress of the European College of Sport
Science. – Cologne: Sportverlag Strauss, 2006. – 431 p.

Силабус:

Завантажити силабус