ПП 1.2.05 Фізіологія ЦНС та ВНД

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Курс “Фізіологія ЦНС та ВНД” формує знання про основні механізми та закономірності функціонування центральної нервової системи людини, її роль у діяльності організму та формуванні цілісної картини світу у людини , забезпеченні пристосування до навколишнього середовища, формуванні вищих психічних процесів (пам’ять, увага, мислення, емоції).

Рекомендована література

Основна література:
1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. Видання друге, доповнене./ М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М.
О. Гальків та ін.. – Л. : ЛНУ імені ІванаФранка, 2012. – 312 с.
2. Філімонов В.І. Фізіологія людини / К.: Медицина. – 2010. – 776 с.
3. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.:Вища шк., 2003. – 463 с.
4. Неведомська Є. О. Фізіологія людини: навч. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл. – К. : Київськ. ун-т іменіБориса Грінченка, 2019. – 54 с.
5. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – К., 1994.
6. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К., 1991.
7. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

Силабус:

Завантажити силабус