ПП 1.2.26 Методика викладання психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Волошок  О. В.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Волошок  О. В.

Опис курсу

Методика викладання психології вивчається в якості обов’язкового предмета студентами психологічного відділення. По закінченню навчання їм присвоюється кваліфікація психолога – дослідника і викладача. Таким чином, даний навчальний курс виконує важливу функцію підготовки студентів до викладацької діяльності.

Рекомендована література

1. Власова О.І. Методика викладання психології. – Київ: Геопринт, 2012. – 340 с.
2. Гасанов К.З. Методика преподавания психологии в школе. – Махачкала: Издатсервис, 2005. – 307 с.
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Харків: Основа, 2010. – 176 с.
4. Інтерактивнi технологiї навчання у початкових класах. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 180 с.
5. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 250 с.
6. Левус Н.І., Волошок О.В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка; Артос, 2015. – 340с.
7. Лызь Н.А. Методика преподавания психологии. Учебник и практикум. – Москва, 2016. – 307 с.
8. М’ясоїд П.А. Збірник задач по психології. – Київ: Вища школа, 1998. – 184 с.
9. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією О. М. Пєхоти. – Київ: А. С. К., 2002.– 255 с.
10. Пелагейченко М.Л. Урок твоєї мрії. – Харків: Основа, 2020. – 112 с.
11. Помиткін Е.О. Викладання психології для учнів старших класів: методичні рекомендації – К.: ІПООД, 2016. – 77 с.
12. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007.
13. Туріщева Л., Дорожко І., Малихіна О. Шкільний психолог в умовах НУШ. Професійний супровід початкової ланки освіти. – Харків: Основа, 2020. – 144 с. –
14. Баришполь С. Психологічні ігри з елементами тренінгів у початковій школі: вчителю та психологу. – Київ: Основа, 2020. – 158 с.
15. Інтегровані уроки із психології у початковій школі / Укладач Л.В. Туріщева. – Харків: Основа, 2011. – 127 с.
16. Марінушкіна О. Навчальна програма з психологічного розвитку молодших школярів. – Харків: Ранок, 2013. – 64 с.
17. Петрович В., Закусило О. Я хочу бути тренером: настільна книга тренера-початківця. – Луцьк, 2014. – 60 с.
18. Олексюк О. О. Психологічна абетка : навчальна програма з психології / Сухенко Я. В., Малиця М. Ю., Олексюк О. О., Присяжнюк Н. Ю., Решетило О. О., Цибульська Н.В., Шенгер С.П. // Організаційно-методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби : інформаційно- методичний збірник. – Полтава : ПОІППО, 2009. – С. 59 – 64.
19. Основи культури гендерної рівності: навчальний посібник для учнів 9-11 класів загальноосвітніх закладів / за ред. О. Семиколєнової. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – 176 с.
20. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие: В 4 т. М., 1998.
21. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (7—8 классы). — М.: Генезис, 201

22. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
23. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
24. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус