Спеціальність: Філософія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  033  Філософія

Магістри-філософи здатні вирішувати інноваційні й дослідницькі задачі як в сфері філософії, так і гуманітаристики. Вони вміють аналізувати, творчо й критично мислити, ефективно використовують історико-філософську й соціокультурну спадщину для розв’язання актуальних дослідницьких питань, здатні навчати філософських дисциплін і комунікувати з представниками інших професійних груп, надають фахову оцінку соціально-економічних, політичних, культурних процесів у суспільстві й сприяють утвердженню демократичних цінностей в Україні. Магістри філософії можуть зокрема працювати в закладах вищої освіти, органах державного управління і місцевого самоврядування, засобах масової інформації, громадських організаціях, а також консультативно-дорадчих органах.

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комунікативна філософія 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар 32 0:2 Контр. робота
Філософія громадянського суспільства: концепції, моделі і сучасні виклики 14 16 0,9:1 Іспит
Філософія Івана Франка 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методологія історико-філософських та соціогуманітарних досліджень
Постідеалістичне ХІХ сторіччя як джерело новітньої західної філософії
Постмодерністські тенденції у філософії та культурі
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

 

Навчальні матеріали для магістрантів 

Силабуси 2023-2024 н.р.

І семестр

ЗК 1.1.01 Освітній менеджмент у вищій школі

ЗК 1.1.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ПП 1.2.01 Комунікативна філософія

ПП 1.2.02 Філософія громадянського суспільства концепції і моделі і сучасні виклики

ПП 1.2.07 Магістерський семінар

ПП 1.2.13 Філософія Івана Франка

Дисципліни вільного вибору студента

ПП 2.1.2.1 Методологія сучасних історико-філософських та соціогуманітарних досліджень

ПП 2.1.2.3 Постмодерністичні тенденції у філософії та культурі

ПП 2.1.2.5 Проблема людини в екзистенційній філософії та літературі

ІІ семестр

ПП 1.2.08 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

ПП 1.2.09 Урбаністика: від історії до дискурсу

ПП 1.2.10 Сучасна філософія та методологія науки

ПП 1.2.11 Управління проектами: Освіта, Культура, Економіка, Суспільство

ПП 1.2.07 Магістерський семінар

ПП 1.2.12 Філософія сталого розвитку людства

Дисципліни вільного вибору студента

ЗК 2.1.1.01 Основи аналітичної філософії

ПП 2.1.2.2 Сучасна філософія щастя та добробуту

ІІІ семестр

ПП 1.2.03 Педагогічна (асистентська) практика

ПП 1.2.04 Виробнича (переддипломна) практика

ПП 1.2.05 Атестаційний іспит

ПП 1.2.06 Кваліфікаційна магістерська робота

Дисципліни вільного вибору студента

ПП 2.1.2.4 Філософія культури та мистецтва

ПП 2.1.2.6 Філософія мови

ПП 2.1.2.7 Філософія конфлікту: від формування до вирішення

 

2021–2022 навчальний рік 

І семестр 

1 курс 

Силабуси 

Нормативні навчальні дисципліни 

ЗК 1.1.01 Освітній менеджмент у вищій школі

ЗК 1.1.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ПП 1.2.01 Комунікативна філософія

ПП 1.2.02 Філософія громадянського суспільства: концепції, моделі і сучасні виклики

ПП 1.2.07 Магістерський семінар

ПП 1.2.13 Філософія Івана Франка

Вибіркові навчальні дисципліни 

ПП 2.1.2.1 Методологія сучасних історико-філософських та соціогуманітарних досліджень

ПП 2.1.2.3 Філософія цифрового суспільства

ПП 2.1.2.5 Постідеалістичне ХІХ століття як джерело новітньої західної філософії

2 курс 

Вибіркові навчальні дисципліни 

ПП 2.1.1.04 Феномен дозвілля в світовій філософії

ПП 2.1.1.06 Сучасна риторика

ПП 2.1.1.07 Візуальні студії: проблеми й перспективи

Матеріали з практик і підсумкової атестації 

ПП 1.2.03 Педагогічна (асистентська) практика

ПП 1.2.04 Виробнича (переддипломна) практика

ПП 1.2.05 Атестаційний іспит

ПП 1.2.06 Кваліфікаційна (магістерська) робота

 

 

ІІ семестр

1 курс

Силабуси

Нормативні навчальні дисципліни 

ПП 1.2.08 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі 

ПП 1.2.09 Урбаністика: від історії до дискурсу 

ПП 1.2.10 Сучасна філософія та методологія науки 

ПП 1.2.11 Управління проектами: освіта, культура, економіка, суспільство 

ПП 1.2.12 Філософія сталого розвитку людства