Всеукраїнський науково-практичний семінар “Організація комплексної допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку: освітні, соціальні та медичні послуги”

11-12 листопада 2014 року  у  Львові  відбувався Всеукраїнський науково-практичний семінар «Організація комплексної допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку: освітні, соціальні та медичні послуги», організаторами якого були кафедра психології Львівського національного університету імені Івана Франка та ГО «Справа Кольпінга в Україні» у співпраці з експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня Львівською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом «Довіра», Міжнародною громадською організацією –  Фонд допомоги дітям із синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Львівської облдержадміністрації та Львівської міської ради.

У роботі семінару взяли участь близько 100 учасників, серед яких – представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, науковці та викладачі провідних українських університетів, голови  психолого-медико-педагогічних консультацій із 20 областей України, директори та педагоги навчально-реабілітаційних центрів, дитячих навчальних закладів, лідери громадських організацій, батьки дітей з особливими потребами.

Під час семінару учасники з різних куточків України мали змогу ознайомитися з передовими методами роботи з дітьми зі спектром аутистичних порушень. Методики, які напрацювали співробітники кафедри психології ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема завідувач кафедри психології Софія Грабовська та доктор психологічних наук, професор Катерина Островська та втілили на практиці під час виконання національного експерименту «Психолого-педагогічні засади корекційного навчання та реабілітації дітей зі спектром аутистичних порушень в умовах загальноосвітньої школи» в експериментальному навчальному закладі «Довіра».

У рамках заходу учасники відвідали першу державну дошкільну групу для дітей з аутизмом в ДНЗ № 165, центр денного перебування для дорослих осіб з аутизмом ГО «Справа Кольпінга в Україні», консультативний центр для аутичних дітей Товариства «Родина Кольпінга».

Під час семінару відбулося обговорення попередньо напрацьованих документів:

1) проекту «Порядку надання освітніх, медичних та соціальних послуг дітям та особам з особливими потребами», який підготували працівники відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів МОН України разом із громадськими організаціями;

2) проекту  Державного стандарту підтриманого проживання, який розробилоуправління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Мінсоцполітики України у співпраці з ГО «Справа Кольпінга в Україні».

Учасники засідання закцентували увагу на уналагодження чіткої координації між різними відомствами як на національному, так і на місцевому рівнях,  необхідність консолідації освітніх, медичних закладів, закладів соціального захисту та недержавних організацій щодо вироблення індивідуального маршруту дитини з психофізичними вадами від народження до дорослості з метою забезпечення її ефективного розвитку.

Забезпечення такої координації, як зазначають учасники заходу, передбачає наступні практичні кроки:

1) Створення координаційних радпри облдержадміністраціях (меріях)ізврегулювання проблемних питань організації інклюзивної/інтегрованої  освіти у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, медичного та соціального супроводу у медичних та соціальних установах.

2) Моніторинг додаткових ресурсів для надання освітніх, соціальних, реабілітаційних, медичних послуг дітям з порушенням психофізичного розвитку.

3) Визначення  ресурсних центрів для надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, яке належить до компетенції координаційних рад на місцях, з урахуванням  диференціації дітей за нозологією, ступеня їх дієздатності, доступного розташування (по районах міста та області), віку та виду допомоги (центри раннього втручання, психоневрологічні диспансери, ПМПК, НРЦ, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді, профільні громадські організації) тощо.

4) Залученнянедержавнихорганізацій до процессунаданняпослуг через механізмисоціальногозамовлення, ліцензування.

5) Модернізація системи підготовки та підбору кадрів для забезпечення права на освіту, соціалізацію та реабілітацію усіх дітей з порушеннями психофізичного розвитку (підготовка асистентів вчителя, за потреби надання дозволу на уведення у навчальні заклади на волонтерських засадах асистентів дитини, підготовка соціальних робітників для супроводу дітей з обмеженою дієздатністю в реабілітаційних установах тощо).

6) Професійнаорієнтаціядітей з психофізичнимипорушеннями, оволодіння ними соціальнимикомпетенціями та підготовка до самостійногожиття.

7) Розвиток альтернативних форм підтриманого проживання в громаді дорослих осіб з психофізичними порушеннями у невеликих сільських будинках (поселеннях) та міських квартирах. Необхідність розробки та затвердження типових положень про будинок (квартиру) підтриманого проживання.