Спеціальність 052 Політологія

Запрошуємо Вас на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеню доктор філософії  за спеціальністю 052–Політологія

У нас Ви можете отримати якісну наукову освіту, яка спрямована на підготовку висококваліфікованих науковців і викладачів шляхом поєднання цілеспрямованого структурованого навчання і здійснення наукових досліджень, що забезпечує високий рівень фахових знань і формування дослідницької культури, відповідної світовим та європейським академічним стандартам.

Термін навчання: 4 роки.

Форми навчання: очна (денна), заочна.

Звіт_опитування аспірантів (щодо освітньої програми)

Результати опитування аспірантів ЛНУ (травень 2019)

Освітньо-наукова програма політологія 2016

Методичні рекомендації оновлення освітніх програм 2020

[звіт] Університет-осінь 2019

[звіт] Факультети-осінь 2019

Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка

Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка

Правила прийому на навчання_052 «Політологія»

Навчальний план_очна форма

Навчальний план_заочна форма

Освітньо-наукова програма_2020

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 052 «Політологія»

Перелік тем дисертаційних робіт аспірантів спеціальність 052 «Політологія»

Обговорення із роботодавцями програмних результатів передбачених освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю 052 «Політологія» (Протокол засідання науково-методологічного семінару кафедри політології № 8 від 20 лютого 2020 р.)

Обговорення із роботодавцями програмних результатів передбачених освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю 052 «Політологія» (Протокол № 12 засідання науково-методологічного семінару кафедри теорії та історії політичної науки від 19 лютого 2020 р.)

Обговорення із роботодавцями програмних результатів передбачених освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю 052 «Політологія» (Протокол № 7 засідання науково-методологічного семінару кафедр міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедри країнознавства і міжнародного туризму від 25 лютого 2020 р.)

План роботи науково-методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедри політології філософського факультету на 2019-2020 н.р.

План роботи науково-методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету на 2019-2020 н.р.

План роботи науково-методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедр міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин на 2019-2020 н.р.

Якісний склад групи забезпечення освітніх програм_кафедра політології

Якісний склад групи забезпечення освітніх програм_кафедра теорії та історії політичної науки

Якісний склад групи забезпечення освітніх програм_факультет міжнародних відносин

 

Силабуси курсів

Науковий семінар

Підготовка науково-інноваційного проекту

Педагогіка вищої школи

Психологія вищої школи

Інтелектуальна власність і трансфер технологій

Філософія

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Інформаційні технології та програмування

Розвиток інновацій та підприємство

Трансформація визначення предмету політології в історії політичної думки

Сучасні напрямки розвитку політичної науки

Локальні та нелокальні типи взаємодії у політиці теоретико-методологічний аспект

Співвідношення символічних та реальних систем у політиці

Дія принципу когерентності у нестійких політичних системах

Форми та способи концептуалізації ідеї пандетермінізму у політиці

Системи правління. Взаємовідносини інститутів глави держави, парламенту та уряду

Партії та партійні системи в умовах трансформації

Кількісні і якісні методи та інструменти аналізу виборчих систем

Політичний процес як спрямування розвитку суспільства внаслідок взаємодії політичних акторів

Політична система Європейського Союзу

Сучасні наукові школи вивчення міжнародних відносин

Сучасні проблеми міжнародного політичного розвитку

Сучасна конфліктологія та постконфліктна відбудова

Міжнародні медійні системи та глобальна комунікація

Порівняльні та регіональні студії