Кваліфікаційні (бакалаврські) роботи здобувачів освіти

Бєлік Р.Ю. Особливості прийняття рішень студентами-психологами особистісний аспект

Борисова А.А. Психологічні предикатори політичної активності молоді

Броневич Д.В. Особливості прийняття рішень студентами з різними гендерними орієнтаціями

Бутрин М.І. Психологічні чинники схильності до е-залежностей у студентів

Витковець С.О. Стилі сексуальної поведінки молоді з різними гендерними особливостями

Вівсяник С.І. Соціально-психологічні особливості особистості волонтерів молодіжних громадських організацій

Владичин І.В. Особливості навчальної мотивації студентів із різним локусом контролю

Горб Л.Ю. Психологічні особливості студентів з різною схильністю до прокрастинації

Жук А.І. Особливості прийняття рішень екстравертами та інтровертами

Іваницька А.О. Соціально – психологічні аспекти самоставлення у молоді з девіантною поведінкою

Карбовник Т.Р. Особливості тривожності старшокласників з різним самоставленням до фізичного образу Я

Кіт І.А. Особливості рефлексивного мислення у студентів, що навчаються на природничих та гуманітарних спеціальностях

Козирков М.О. Особистісні особливості осіб, схильних до компромісу у конфліктній ситуації

Кураш М.Є. Психологічні характеристики осіб, схильних до непатологічного ґемблінгу

Лісень Ю.О. Особливості психологічного благополуччя працюючих жінок

Лобур І.І. Особливості навчального стресу студентів за умови дистанційного навчання

Мамонтова М.В. Особливості соціально-психологічної адаптації у осіб із різним рівнем вираженості психологічних меж особистості

Мартинюк Л.П. Психологічні чинники схильності вірити в конспірологічні теорії COVID-19

Михаш В.І. Психологічні особливості працівників ІТ-сфери з різним рівнем толерантності до невизначеності

Мушкета В. Особливості суб’єктивного благополуччя студентів в умовах дистанційного навчання під час карантину, спричиненого епідемією COVID-19

Наливайко М.А. Особливості професійної спрямованості студентів-психологів, які навчаються на різних курсах

Оленич А.Т. Ціннісні орієнтації студентів з різною особистісною зрілістю

Петровська К.В. Особливості емпатії військовослужбовців

Пірняк М.М. Агресивність як чинник схильності студентів до міжособових конфліктів

Плоскіна А.В. Емоційне вигорання осіб із різними самоконтролем та самоорганізацією

Походжай О.М. Особливості емоційної сфери старшокласників з різним ставленням до епідемії COVID-19

Тарканій В.В. Психологічні особливості дорослих з різним рівнем задоволеності життям

Хом’як А.Ю. Особливості сексуального благополуччя учасників кризових подій

Хом’як Н.В. Особливості професійної мотивації працівників колл-центрів

Чінка А.П. Особливості життєвих смислів та настанов у монахів

Шимон І.І. Особливості самоставлення осіб з різними рівнями агресивності

Шкулка Я.Я. Психологічні особливості студентів із різною конформністю

Ястремська Р.Н. Особливості заздрісності осіб юнацького віку з різним психологічним благополуччям