Спеціальність: Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:  281 Публічне управління та адміністрування. Спеціалізація Урядування в публічній сфері

Не знайдено жодного навчального курсу.