Сторінка пам’яті про Шведу Юрія Романовича

  • Сторінка пам’яті про Шведу Юрія Романовича
  • Публікації Шведи Юрія Романовича

10

Шведа Юрій Романович (1964-2016) – до 2016 року спочатку асистент, а потім доцент і докторант кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Паралельно у 2003 р. – викладач Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”, а в 2011-2012 рр. – викладач Українського католицького університету.

Стажувався за програмою USAID “Практика лобізму в США”, програмою “Демократична освіта” (Квінз Університеті, Канада), Центрально-Європейському Університеті (Будапешт, Угорщина), Інституті для викладачів соціальних дисциплін країн – Програмі Трансатлантичного співробітництва СНД (Канзас, США), Центрі Росії та Центрально-Східної Європи Канзаського Університету (Канзас, США), в університеті Міннесоти (США) тощо.

Додатково референт-консультант низки народних депутатів України. Свого часу голова Секретаріату виборчого об’єднання “Нова Хвиля”, голова ініціативного комітету та голова Львівської обласної організації Партії “Реформи та Порядок”, координатор обласного виборчого штабу партії “ЕКО+25”, довірена особа кандидата у Президенти України, генеральний директор Фонду “Україна-Європа”, член правління Всеукраїнської асоціації політичних наук, експерт Центру політичних досліджень ЛНУ ім. І. Франка тощо.

Автор таких навчальних курсів, як “Історія та теорія політичних партій”, “Партологія”, “Псефологія”, “Політична комунікація”, “Теорія комунікації”, “Партії та партійна система України”, “Партійні системи світу”, “Технологія виборчої кампанії”, “Основи демократії”, “Теорія політичної системи”, “Політологія” тощо.

03 04 08

12    _1

11

Публікації Шведи Юрія Романовича

Ключові наукові, навчально-методичні та аналітичні праці

1. Навчально-методичні праці:

1. Партії та партійна система України. Навчальний посібник. Львів, ЦПД ЛНУ, 2001. 131 с.

2. Історія та теорія політичних партій. Програма курсу та плани семінарських занять.- Львів, ЛНУ, 2001.- 56 с.

3. Грабовська С. Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник / За ред. Ю.Шведи.- Львів, Фонд “Україна-Європа”, 2001.- 195 с.

4. Теорія політичних партій та партійних систем. Навчальний посібник.- Львів: Тріада Плюс, 2004.- 528 с.

5. Політичні партії. Енциклопедичний словник. Науково-навчальне видання.- Львів, Астролябія, 2005.- 488 с.

6. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Партологія: Навчальний посібник / за ред. М.І.Обушного.- К.: Арістея, 2006.- 432 с.

7. Соціологія політичних партій. Навчально-методичний посібник.- Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2008.- 36 с.

8. Аналіз соціальних систем: Навчально-методичний посібник.- Львів: ЦПД, 2009.- 100 с.

9. Теорія політичної системи. Навчально-методичний посібник. Львів: ЦПД, 2009.-136 с.

10. Програма навчального курсу ”Історія та теорія політичних партій” // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2010, № 4, с. 311-323.

11.  Зовнішня політика зарубіжних країн та України. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЦПД, 2011.- 44 с.

12. Програма навчального курсу ”Соціологія політичних партій” // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2011, № 11, с. 158-170.

13. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.К.:Знання, 2012.- 373 с.

14. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

2. Довідково-аналітичні праці:

1. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. Інститут президентства у світі.Хто є хто. Довідник.- Львів, ЦПД ЛНУ, 1999.- 85 с.

2. Довідник з історії України / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста, К.: Генеза, 2001. [7 гасел].

3. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Львівщина. Портрет на фоні президентських виборів.- Львів, ЦПД ЛНУ, 2004.- 96 с.

4. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007.- 132 с.

5. Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови, Р. Шуста.- Львів: Літопис, 2008.- 976 с. [101 гасло].

6. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007.- 132 с.

7. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

8. Шведа Ю. Індикатори та стратегії демократизації політичної системи // Перспективи політичної реформи у контексті президентських виборів 2010 року. Експертно-аналітичний звіт.- Львів: ЦПД, 2010, с. 82-105.

9. Шведа Ю. Партії та вибори. Енциклопедичний словник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.- 750 с. (з грифом МОУ).

3. Монографії:

1. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

2. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

3. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

4. Статті:

4.1. У наукових вісниках:

1. Багатопартійність і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні // Вісник Львівського Університету, Вип. 31, 1993, с. 48 –53.

2. Політична система і проблеми гармонізації соціально-політичних відносин в Україні // Вісник Львівського університету, Вип. 32, 1995, с. 94-100.

3. Партійна система України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету. Філософські науки, 1999, Вип. 1, с.198-201.

4. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 63-65, 2004, с. 167-169.

5. Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2003, Вип. 5., с. 368-374.

6. Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського Університету, Філософські науки, випуск 8, 2005, с. 222-230.

7. Джерела та напрямки трансформації сучасних політичних партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць, Випуск 16, 2005, Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, с. 22-27.

8. Сучасні тенденції зміни конфігурації партійної системи України // Вісник Прикарпатського університету, Випуск 1, Політологія.- Івано-Франківськ, 2006, с. 64-67.

9. Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія. Соціологія. Філософія. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.”  Випуск 5-6, 2007, с. 299-302.

10. Трансформація партійної системи в контексті трансформації політичної системи України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку.Збірник наук. праць.- Львів: Вид-во Національного університету “Львівська Політехніка”, 2007, № 19, с. 165-173.

11. Теоретичні основи аналізу електоральної поведінки в сучасних демократіях // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 7-8, 2007, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 223-233.

12. Сучасні тенденції трансформації моделі політичних партій країн Європейського Союзу // Вісник Львівського університету, Серія. Міжнародні відносини, Вип. 22, 2007, с. 122-128.

13. Групи інтересів та політика: теоретичні підходи до аналізу взаємин // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 9, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 170-179.

14. Відносини виборців і політичних партій як предмет наукового аналізу // Політичний менеджмент, 2008, № 2 (29), с. 19-33.

15. Шведа Ю., Глод О. Антиімміграційна тематика в діяльності політичних партій Нідерландів // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 10, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, с. 138-141.

16. Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем // Вісник Львівського університету. Серія. Філософські науки.- 2008, Вип. 11, с. 160-168.

17. “Помаранчева революція” в контексті теорії “хвиль демократизації” C. Гантінгтона // Вісник Львівського університету. Серія. Міжнародні відносини.- 2008, Вип. 25, с. 128-132.

18. The Orange Revolution in the Context of S. Huntington’s Theory of “Waves of Democratization”// Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові Записки. Том 82. Політичні науки, 2008, с. 66-69.

19. Шведа Ю., Лесечко І. Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці // Науковий вісник Ужгородського університету, Сер. Політологія, Соціологія, Філософія, Вип. 15, 2010, с. 117-121.

4.2. У фахових наукових журналах:

1. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова Політика,1996, № 4-5, с. 31-37,57-64.

2. Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова Політика, 1998, № 5, с. 28-32.

3. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном // Вибори та Демократія, 2005, № 1(3), с. 38-45.

4. Три парадокси демократії // Вибори та демократія, 2005, № 2(4), с. 27-35.

5. Моделі демократії // Вибори та демократія, 2005, № 4, с. 34-42.

6. Україна на шляху демократизації: два кроки вперед, а далі? // Вибори та демократія, 2006, № 2(8), с. 40-50.

7. Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці // Віче. Журнал Верховної Ради України. Спецвипуск // 2007, № 12, с.29-31.

8. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

9. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 112-125.

10. Ціннісні розмежування  в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.

11. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

12. Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена // Вибори та Демократія, 2009, № 4, с. 44-53, 2010, № 1, с. 47-53.

13. Дж. Сарторі про безглузду систему і бездарну політику // Вибори та Демократія, 2011, № 2, с. 41-49.

14. Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

4.3. В іноземних виданнях:

1. ОсобливостітрансформаціїпартійноїсистемиУкраїни // Polska-Niemcy-Ukraina w Europie. Materialy z konferencji naukowej, Rzeszow, 1998, с. 73-101.

2. Шведа Ю., Зінько І. ЄврорегіонКарпати: проблемитаперспективи // Polska Niemcy-Ukraina w Europie. Materialyzkonferencjinaukowych. Rzeszow, 1999, s. 57-67.

3. SystempartyjnyUkrainyademokracjezachodnioeuropejskie // PolitologiaiStosunkiMiedzynarodowe, 2007, Nr. 2, s. 284-290.

4. Трансформація партійної системи в Україні // Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти / За ред. А. Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчика.- Вроцлав, 2010, с. 545-559.

5. PartiepolityczneorazsystempartyjnyUkrainy.- W: WspolczesnaUkraina / Redakcjanaukowa: L. Donaj, A. Romaniuk.- WyzszaSzkolaStudiowmiedzynarodowychwLodzi, Lodz, 2007, s. 71-116.

6. Партійна система України: особливості формування та функціонування // TransformacjeustrojowewEuropieSrodkowejIWshobniej / PracazbiorowapodredakcjaZbigniewaBialoblockiegoiAnatoliyaRomanyuka.- Kutno, 2012, p. 147-157.

7. Partie polityczne oraz demokracja reprezentacyjna na Ukrainie // Rozwoj polityczny panstw Europy Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Zbigniewa Bialoblockiego I Anatoliya Romanyuka // Kutno: Wyzsza Szkola Gospodarki Krajowej, Seria Wydawnicza: Biblioteka Pomocy Naukowych, 2012, s. 249-257.

8. Is M. Duverger’s ‘Disparity Law’ the Rosetta Stone of Ukrainian Partology? // Epiphany. Journal of Transdisciplinary Studies (International University of Sarajevo, ISSN 1840-3719),  Vol 6, No 1 (2013), p. 247-256.

9. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С. 227-249.

4.4. У матеріалах наукових конференцій:

1. Деякі тенденції зміни конфігурації партійної системи України // ПолітичнийпроцесвУкраїні: станіперспективирозвитку. Збірникнауковихпраць.- Львів, 1998, с. 86-89.

2. ПроблемиполітичногорозвиткуУкраїни // Національна ідентичність і європейська інтеграція напередодні ХХІ століття: Україна – Польща – Німеччина. Матеріали конференції, Львів, 1999, с. 71-75.

3. Проблеми влади у констексті європейської інтеграції України // Трансформація політичних систем України і Польщі в умовах Європейської інтеграції: Тези конференції.- Львів, ЛНУ, 2004, с. 76-80.

4. Проблема трансформації партійних систем у сучасній західній соціології // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали міжнародної наукової конференції “Людина-Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ,).- К.: Центр навчальної літератури, 2004, с. 797-799.

5. Проблеми трансформації партійної системи України // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції  / За заг. ред. А.О.Чемериса.- Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2004.- Ч.2., с. 254-258.

6. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном // Політичний процес в Україні у 2004 році. Регіональні  аспекти. Матеріали конференції. Львів, (12 лютого 2005),  ЦПД, 2005, с. 13-23.

7. Куди прямує партійна система України? // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.- (24 вересня 2005) Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005, с. 89-94.

8. Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона // Україна, Польща, Німеччина в Європі.- Львів, 2007, с.279-284.

9. Соціологія електоральної поведінки // Регіональний вимір політичного процесу в Україні: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 26 травня 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: ЦПД, 2007, c. 61-67.

10. Політичні партії та партійна система України: проблеми на тлі позачергових парламентських виборів // Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 5-19.

11. Суспільні настрої як чинник трансформації партійної системи Королівства Нідерланди ( у співавторстві) // Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 122-131.

12. Демократичний соціалізм – ідеологія та практика центристських політичних об’єднань // Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- К., 2008, с. 188-191.

13. Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні // Політична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 р.) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л.- Львів, ЦПД, 2008, с. 51-56.

14. Політичні партії в парламентських виборах 2007 року // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск  В. Мельник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008, Вип. 5, с. 101-103.

15. Роль та місце політичних партій в системі сучасної представницької демократії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / За заг. ред. Зінчука В., Ониська Б.- Львів, 2010, с. 4-10.

16. Виборча vs ліберальна демократія // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.- Львів: ЦПД, 2010, c. 5-8.

17. Успіхитапроблемиформуванняукраїнськоїтеоріїполітичнихпартій // ПартійнасистемасучасноїУкраїни: еволюція, тенденціїтаперспективирозвитку: матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції, 24-25 листопада 2011 р.- K.:ІПіЕНД, 2012, с. 107-133.

18. Становлення вітчизняної теорії політичних партій: загальне та особливе // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р., у 3-х частинах.- Дніпропетровськ: ТОВ ”Інновація”, 2012.- Ч. III, с. 220-224.

4.5. У науково-популярних журналах:

1. Моделі демократії Аренда Лійпхарта // Вісник Центру політичних досліджень “Генеза”,1995, № 4, с. 212-219.

2. Проблеми влади: європейський досвід // Збірник аналітичних матеріалів. Громадське об’єднання“Нова Хвиля”, Вип. 2, 1995, с.32-43.

3. Ідеологічні особливості партійної системи України // Українські варіанти, 1997, № 1, с.20-28.

4. Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем // Українські варіанти, 1998, № 2, с. 85-92.

5. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти, 1998, № 3-4, с. 26-30.

6. Парадокси демократії Ларрі Даймонда // Українські варіанти, 1999, № 3-4, c. 70-77.

7. Проблема фінансування діяльності політичних партій: міжнародний досвід та українська практика // Аналітика, 2002, № 7, с. 12-15.

8. Фемінізм як течія суспільно-політичної думки // PerpetuumStudiens, 2002, № 1, с. 4-6.

9. Теоретичні основи партійного керівництва // Парламент, 2003, № 3-4, с. 61-69.

10. Проблеми трансформації партійної системи України і нове виборче законодавство // Політекс. Інформаційно-аналітичне видання ЦПД. березень-квітень 2004 р., с. 16-21.

11. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика // Наше гасло, №1-2, 2004, с. 269-272.

12. Дострокові парламентські вибори 2007: політико-правовий аналіз // Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007, с. 4-9.

13. Політологічні аспекти європейської інтеграції // Обираючи Європу. Збірник статей.- Львів [б.в].- 2013, с. 28-33.