Спеціальність 053 Психологія

Запрошуємо Вас на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеню доктор філософії  за спеціальністю 053-Психологія

 

У нас Ви можете отримати якісну наукову освіту, яка спрямована на підготовку висококваліфікованих науковців і викладачів шляхом поєднання цілеспрямованого структурованого навчання і здійснення наукових досліджень, що забезпечує високий рівень фахових знань і формування дослідницької культури, відповідної світовим та європейським академічним стандартам.

Термін навчання: 4 роки

Форми навчання: очна (денна, вечірня), заочна

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія (Проєкт, 2020 рік)

Пропозиції, рекомендації та зауваження до проєкту ОНП 053 Психологія прохання надсилати на електронну пошту гаранта ОНП nataliya.zhyhaylo@lnu.edu.ua (+380 96 281 6219).

Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка

Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка

Правила прийому PhD 053 Психологія

Програма_вступного_іспиту_053_Психологія

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії в аспірантурі ЛНУ ім.І.Франка за спеціальність 053 Психологія

Навчальні плани PhD 2016 очна форма

Навчальні плани PhD 2016 заочна форма

Кадрове забезпечення ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія

БЛАНК ЗАЯВИ вибір дисциплін

Декларація доброчесності PhD бланк

Теми затвердження PhD кафедра

Затвердження_тем_аспірантів_053_Психологія_факультет

Теми_дисертаційних_робіт_аспірантів_053_Психологія-з_результатами_атестації

Захищені кандидатські дисертації 2015-2019

План роботи науково – методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедри психології філософського факультету на 2018/2019 н.р.

План роботи науково – методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедри психології філософського факультету на 2019/2020 н.р.

Відомості про міжнародну діяльність та міжнародні публікації (2015-2020 р.) кафедри психології

Програма практики PhD

Наказ МОН № 1220 від 23.09.2019 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33

Протокол_зустрічі_із_стейкхолдерами_аспіранти

Протокол_зустрічі_з_роботодавцями

Угоди про співпрацю

Результати_опитування_аспірантів_053_про_академічну_доброчесність_2020

Результати_опитування_аспірантів_053_Психологія_Центр_моніторингу_Університету

Тези звітної конференції філософського факультету за 2019 р.

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензії
на освітню програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукового ступеня доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія у ЛНУ ім.І.Франка

Рецензія_1

Рецензія_2

Рецензія_3

Рецензія_4

СИЛАБУСИ:

СИЛАБУС Педагогіка ВШ

СИЛАБУС Підготовка науково-інноваційного проекту

СИЛАБУС Прикладні аспекти соціальної психології та соціальної роботи

СИЛАБУС Сучасні тенденції в психології

СИЛАБУС_Інновації та підприємництво

СИЛАБУС Іноземна мова за фаховим спрямуванням

СИЛАБУС Інтелектуальна власність та трансфер технологій

СИЛАБУС Інформаційні технології та програмування

СИЛАБУС Кількісні та якісні методи психологічних досліджень

СИЛАБУС Методологія підготовки наукової публікації

СИЛАБУС Науковий семінар

СИЛАБУС Особистість у сучасному світі

СИЛАБУС Психологічні аспекти відновно-примирювальних принципів ювенальної юстиції

СИЛАБУС Прикладні аспекти вікової і педагогічної психології

СИЛАБУС Психологія ВШ

СИЛАБУС Прикладні аспекти спеціальної психології

СИЛАБУС Філософія