Кваліфікаційні (магістерські) роботи здобувачів освіти

Кваліфікаційні (магістерські) роботи здобувачів освіти денної форми навчання

Андрейків Н.Й. Соціально-психологічна адаптованість осіб ранньої дорослості з різною схильністю до адиктивної поведінки

Бугрій-Шрамко Н.Л. Соціально-психологічні чинники культурної адаптації cтудентів-іноземців Ворона З.А. Емпатія як чинник схильності особи до консеквенціалістичного (утилітарного) підходу у прийнятті моральних рі

Грем Р.М. Особливості навчальної мотивації підлітків з різним рівнем тривожності

Дмитрик С.І. Соціально-психологічні особливості дорослих з різними уявленнями про романтичні стосунки

Задніпрянна А.М. Особливості емоційного вигорання осіб з різними кар’єрними орієнтаціями

Іваннікова М.В. Домашнє середовище як копінг-ресурс студентської молоді

Кирия К.І. Психологічні особливості осіб, схильних до неправдивості

Кобилаш М.С. Особливості Я-концепції осіб з різним рівнем схильності до прокрастинації

Королькова Н.С. Соціально-психологічні особливості осіб з різним рівнем толерантності до ЛГБТ спільноти

Лазарів О.В. Особливості ціннісних орієнтацій жінок з різними гендерними позиціями

Маєвська С.І. Особливості переживання самотності в осіб з різною часовою перспективою

Мороз О.С. Копінг-стратегії осіб з різними типами акцентуацій характеру

Оганісян А.С. Особливості копінг-стратегій осіб з різним рівнем особистісної зрілості

Прийма З.Б. Організаційні чинники балансу сфер роботи та особистого життя працівників

Прокощенко В.В. Психологічні особливості юнаків та юнок, що обирають престижні професії

Процевят С.Р. Психологічні особливості прояву прокрастинації при виконанні кваліфікаційних робіт Інтернет-залежними студентами

Смолінська О.М. Особливості партнерських стосунків осіб з різним типом прив’язаності

Стасишин В. Особливості суб’єктивного благополуччя осіб юнацького віку з різним рівнем суверенності психологічного простору

Стасів С.Т. Особистісні особливості студентів з різним рівнем асертивності

Стрельніцька Г.К. Особливості ціннісних орієнтацій осіб, що палять

Тимофійова І.Р. Психологічна ресурсність осіб з різним рівнем суб’єктної активності

Ткач А.О. Особистісні особливості студентів з різним рівнем резилієнтності

Федевич А.О. Емоційно-вольові особливості старшокласників з різним ставленням до дистанційного навчання

Кваліфікаційні (магістерські) роботи здобувачів освіти заочної форми навчання

Бац О.І. Особливості емоційного інтелекту осіб ранньої дорослості з різним рівнем суб’єктивного переживання самотності

Бережанська-Тревого О.І. Соціально-психологічні чинники ставлення студентів до працевлаштування під час навчання у ЗВО

Дідковський Є.А. Особистісні особливості працівників ІТ-сфери з різним ставленням до дистанційної роботи

Максимчук Я.С. Психологічні особливості підлітків з різним рівнем захопленості комп’ютерними іграми

Мельникович В.М. Психологічні якості подружніх партнерів з різною задоволеністю подружніми стосунками

Русанов О.Ю. Соціально-психологічні особливості курсантів військового коледжу, схильних до лідерства

Штойка Х.І. Психологічні особливості жінок з різним ставленням до вагітності