Спеціальність: Культурологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  034  Культурологія

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гуманістичні аспекти сучасної етики 16 0:1 Залік
Культурна аналітика в медіа 16 16 1:1 Іспит
Культурні практики і політики 32 0:2 Іспит
Провідні тенденції сучасної культури 16 32 1:2 Іспит
Філософія права 32 32 2:2 Іспит
Філософія творчості 16 16 1:1 Залік
Збереження культурної спадщини 18 18 1,1:1,1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (практикум в медіа) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Виробнича (проєктна) практика 270 0:16,9 Диф. залік
Культура повсякденності 16 32 1:2 Залік
Методологія та організація наукового дослідження 16 16 1:1 Залік
Міжкультурна комунікація 16 32 1:2 Іспит
Філософія управління 32 0:2 Залік
Пограниччя: теоретико-прикладний аналіз 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова
Візуальна культура
Естетика і мистецтво XX-XXI ст.
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іміджологія
Психологія лідерства
32 32 2:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (дослідницька) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Виробнича (переддипломна) практика 270 0:16,9 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 90 0:5,6 Диф. залік
Семіотика культури 18 18 1,1:1,1 Залік
Філософія релігії 0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Політична культура
Сучасна релігійна ситуація в Україні
Сучасна соціокультурна ситуація в Україні
18 18 1,1:1,1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Феноменологія релігії
Філософія науки
Філософія фантастики
18 18 1,1:1,1 Залік

034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

Магістри-культурологи (галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 8.02010101). Магістр підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010): дослідницькі й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; регулювання у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах; освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; освіта у сфері культури; допоміжна діяльність у сфері освіти; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури; надання інших видів послуг; діяльність професійних громадських організацій; діяльність інших громадських організацій.