Спеціальність: Культурологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  034  Культурологія

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Іспит
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
16 0:1 Залік
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
32 32 2:2 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

16 16 1:1 Залік
Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
36 36 2,3:2,3 Іспит
18 18 1,1:1,1 Залік
Дисципліна на вибір 1:
16 16 1:1 Залік

034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

Магістри-культурологи (галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 8.02010101). Магістр підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010): дослідницькі й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; регулювання у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах; освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; освіта у сфері культури; допоміжна діяльність у сфері освіти; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури; надання інших видів послуг; діяльність професійних громадських організацій; діяльність інших громадських організацій.

Освітньо-професійна програма “Культурологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія 2017

Освітньо-професійна програма “Культурологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія 2021