Спеціальність 031 Релігієзнавство

Запрошуємо Вас на навчання в аспірантурі

для здобуття наукового ступеню доктор філософії 

за спеціальністю 031 Релігієзнавство

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (031. Релігієзнавство, 2017)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (031. Релігієзнавство, 2019)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (031. Релігієзнавство, 2020)

Рецензія № 1 на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство

Рецензія № 2 на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство

Рецензія №3 на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство (на фото)

Навчальний план. 031 Релігієзнавство

 

 

Силабуси і програми навчальних дисциплін:

Силабус. Науковий семінар

Силабус. Феномен пам’яті

Силабус. Психологія вищої школи

Силабус. Інтелектуальна власність і трансфер технологій

Силабус. Сучасні тенденції в релігієзнавстві

Силабус. Постмодерний та постколоніальний дискурс в релігієзнавстві

Силабус. Антропологія релігії – сучасні напрямки

Силабус. Підготовка інноваційного проекту

Силабус. Педагогіка вищої школи

Силабус. Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Силабус. Інформаційні технології та програмування

Силабус. Філософія

Силабус. Соціологія релігії

Силабус. Релігійна герменевтика

Силабус. Релігія як соціокультурний феномен