Анотації дисциплін в аспірантурі та докторантурі

Перелік анотацій дисциплін в аспірантурі та докторантурі філософського факультету

І. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії  за спеціальністю 052 Політологія

Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки   за спеціальністю 052 Політологія.

Спеціалізації: теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, міжнародні відносини.

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Нормативний термін навчання: чотири роки.

Форма навчання: денна.

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. “Сучасні напрями розвитку політичної науки
 2. “Науковий семінар”
 3. “Сучасні тенденції в психології”
 4. “Філософія”
 5. “Педагогічна практика”
 6. “Іноземна мова за фаховим спрямуванням”

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

Дисципліни з циклу фахової підготовки:

 1. “Системи правління. Взаємовідносини інститутів глави держави, парламенту та уряду”
 2. “Партії та партійні системи в процесі трансформації”
 3. “Кількісні та якісні методи і інструменти аналізу виборчих систем”
 4. “Еволюція політичних систем країн Центрально-Східної Європи”
 5. “Політичний процес, як спрямування розвитку суспільства внаслідок взаємодії політичних акторів”

Дисципліни з циклу загальної підготовки:

 1.  “Педагогіка вищої школи”
 2.  “Методологія підготовки наукової публікації”
 3. “Психологія вищої школи”
 4. “Підготовка науково-інноваційного проекту”
 5. “Інформаційні технології та програмування”
 6. “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”
 7. “Інновації та підприємництво”

ІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії  за спеціальністю 053 Психологія

Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки   за спеціальністю 053 Психологія.

Спеціалізації: загальна психологія, історія психології; соціальна психологія, психологія соціальної роботи; педагогічна та вікова психологія; спеціальна психологія; юридична психологія.

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Нормативний термін навчання: чотири роки.

Форма навчання: денна (вечірня), заочна

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. “Науковий семінар”
 2. “Сучасні тенденції в психології”
 3. “Філософія”
 4. “Педагогічна практика”
 5. “Іноземна мова за фаховим спрямуванням”

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

Дисципліни з циклу фахової підготовки (вибір 1):

 1.  “Прикладні аспекти педагогічної та вікової психології”
 2.  “Прикладні аспекти спеціальної психології”
 3.  “Психологічні аспекти відновно-примирювальних принципів ювенальної юстиції, реабілітації і ресоціалізації неповнолітнього”

Дисципліни з циклу фахової підготовки (вибір 2)

 1.  “Прикладні аспекти соціальної психології та соціальної роботи”
 2.  “Кількісні та якісні методи у психологічних дослідженнях”
 3. “Особистість у сучасному світі”

Дисципліни з циклу загальної підготовки (вибір 3)

 1.  “Педагогіка вищої школи”
 2.  “Методологія підготовки наукової публікації”

Дисципліни з циклу загальної підготовки (вибір 4)

 1.  “Психологія вищої школи”
 2. “Підготовка науково-інноваційного проекту”

Дисципліни з циклу загальної підготовки (вибір 5)

 1.  “Інформаційні технології та програмування”
 2. “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”
 3. “Інновації та підприємництво”

ІІІ. Анотації дисциплін вільного вибору аспіранта спеціальності 033 Філософія:

Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства

Філософія історії як теорія цивілізаційного розвитку

Соціальні практики масової культури

Соціальний міф в сучасній культурі

Лінгвістичний поворот і семіотика в аспекті філософії «втіленого розуму»

Культурна антропологія та постколоніальні студії

Актуальні проблеми сучасної філософії культури