Спеціальність: Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:  281 Публічне управління та адміністрування. Спеціалізація Урядування в публічній сфері

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія та історія урядування у публічній сфері 32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Міжнародні організації: управлінсько-організаційні аспекти 32 32 2:2 Залік