Спеціальність: Психологія

Галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:  053  Психологія

Рецензії, звіти

Не знайдено жодного навчального курсу.

Магістри-психологи підготовлені в залежності від своєї спеціалізації, можуть виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції, вивчають існуючі та розробляють методи вивчення особистості, займаються корекцією психічних явищ людини, пропонують та впроваджують рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці і відпочинку. Важливим в діяльності фахівця-психолога є вирішення проблеми адаптації особистості до нових умов та режим життєдіяльності. Магістр-психолог готується до роботи в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом  і реалізацією послуг, а також в органах державного управління, консультативних фірмах. Магістр психології може обіймати посади, які вимагають самостійних досліджень, прийняття складних рішень, глибоких професійних знань для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач. Підготовлений магістр психології може обіймати посади: викладач університетів та вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, науковий співробітник (психологія), психолог (консультант) в закладах освіти, охорони здоров’я, підприємствах та організаціях, що займаються виробництвом та реалізацією послуг, в органах державного управління, консультаційних фірмах, спортивних, виховних  та реабілітаційних організаціях.

Кваліфікаційні (магістерські роботи) здобувачів освіти

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 053 “Психологія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проєкт освітньої програми

Проєкт Освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2023

та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту можна за  цим покликанням

СИЛАБУСИ

2020-2021 н.р.

Цикл загальної підготовки

3К 1.1.01 Методика та організація наукових досліджень

ЗК 1.1.02 Теоретико-методологічні проблеми психології

ЗК 1.1.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗК 1.1.04 Педагогіка і психологія вищої школи

Цикл професійної та практичної підготовки

ПП 1.2.01 Геронтопсихологія

ПП 1.2.02 Методика викладання психології у вищій школі

ПП 1.2.03 Психологія гендеру

ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

ПП 1.2.05 Психологія середовища

ПП 1.2.06 Методики і техніки інтерактивного навчання

ПП 1.2.07 Сімейне консультування

ПП 1.2.08 Тренінг соціальних компетенцій

ПП 1.2.09 Магістерський семінар

ПП 1.2.10 Педагогічна (асистенська) практика

ПП 1.2.11 Виробнича (переддипломна) практика

ПП 1.2.12 Атестаційний державний екзамен

ПП 1.2.13. Кваліфікаційна магістерська робота

Дисципліни вільного вибору студента

ПП2.1.2.01 Психологія мистецтва

ПП2.1.2.01 Тренінг батьківської ефективності

ПП2.1.2.02 Корекція розладів афективної регуляції у ранному дитячому віці

ПП2.1.2.02 Основи психогенетики

Блок вибіркових дисциплін 1 “Реабілітаційна та клінічна психологія”

ПП2.1.3.1.01 Психологія здоров’я

ПП2.1.3.1.02 Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

ПП2.1.3.1.03 Основи кататимно-імагінативної психотерапії

ПП2.1.3.1.04 Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Блок вибіркових дисциплін 2 “Психологія управління”

ПП2.1.3.2.01 Економічна психологія

ПП2.1.3.2.02 Основи Паблік Рілейшнз

ПП2.1.3.2.03 Психологія реклами

ПП2.1.3.2.04 Психологія примирення

Блок вибіркових дисциплін 3 “Педагогічна психологія”

ПП2.1.3.3.01 Основи антропогенезу

ПП2.1.3.3.02 Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини

ПП2.1.3.3.03 Психокорекція дитячої агресивності

ПП2.1.3.3.04 Тренінг актуалізації особистісної зрілості

2021-2022 н.р.

Цикл загальної підготовки

3К 1.1.01 Методика та організація наукових досліджень

ЗК 1.1.02 Теоретико-методологічні проблеми

ЗК 1.1.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗК 1.1.04 Педагогіка і психологія вищої школи

Цикл професійної та практичної підготовки

ПП 1.2.01 Геронтопсихологія

ПП 1.2.02 Методика викладання психології у вищій школі

ПП 1.2.03 Психологія гендеру

ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

ПП 1.2.05 Психологія середовища

ПП 1.2.06 Вступ в IT-рекрутинг

ПП 1.2.07 Сімейне консультування

ПП 1.2.08 Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)

ПП 1.2.09 Магістерський семінар

ПП 1.2.10 Педагогічна (асистенська) практика

ПП 1.2.11 Виробнича (переддипломна) практика

ПП 1.2.12 Атестаційний державний екзамен

ПП 1.2.13. Кваліфікаційна магістерська робота

Дисципліни вільного вибору студента

ПП2.1.2.01 Психологія мистецтва

ПП2.1.2.02 Психологічний супровід кар’єри працівника в організації

ПП2.1.2.02 Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі

ПП2.1.2.02 Основи психогенетики 

ПП 2.1.2.02 Корекція розладів афективної регуляції в ранньому дитячому віці

ПП2.1.2.03 Методи багатовимірного статистичного аналізу в психологічних дослідженнях

Блок вибіркових дисциплін 1 “Реабілітаційна та клінічна психологія”

ПП2.1.3.1.01 Психологія здоров’я

ПП2.1.3.1.02 Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

ПП2.1.3.1.03 Арт терапія

ПП2.1.3.1.04 Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Блок вибіркових дисциплін 2 “Психологія управління”

ПП2.1.3.2.01 Економічна психологія

ПП2.1.3.2.02 Основи Паблік Рілейшнз

ПП2.1.3.2.03 Психологія реклами

ПП2.1.3.2.04 Психологія примирення

Блок вибіркових дисциплін 3 “Педагогічна психологія”

ПП2.1.3.3.01 Сучасні теорії антропогенезу

ПП2.1.3.3.02 Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини

ПП2.1.3.3.03 Психокорекція дитячої агресивності

ПП2.1.3.3.04 Тренінг актуалізації особистісної зрілості

 

2022-2023 н.р.

Силабус з навчальної дисципліни Геронтопсихологія

Силабус з навчальної дисципліни Педагогіка і психологія вищої школи

Силабус з навчальної дисципліни Психокорекція дитячої агресивності

Силабус з навчальної дисципліни Психологічна допомога при ПТСР

Силабус з навчальної дисципліни Психологія примирення

Силабус з навчальної дисципліни Психологія реклами

Силабус з навчальної дисципліни Сучасні теорії антропогенезу

Силабус з навчальної дисципліни Методика викладання психології у вищій школі

Силабус з навчальної дисципліни Психологія ґeндеру

Силабус з навчальної дисципліни Сімейне консультування

Силабус з навчальної дисципліни Теоретико-методологічні проблеми психології

2023-2024 н.р.

Силабус з навчальної дисципліни Психологія мистецтва 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Кваліфікаційна (магістерська) робота 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Методика викладання психології у вищій школі 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Основи психогенетики 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Практикум з психології здоров’я розробка програм формування здорової поведінки 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психології здоров’я 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологія гендеру 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологія примирення 2023-2024 1курс

Силабус з навчальної дисципліни Психологія примирення 2023-2024 2 курс

Силабус з навчальної дисципліни Психологія та педагогіка вищої школи 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Сімейне консультування 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Теоретико-методологічні проблеми психології 2023-24

Силабус з навчальної дисципліни Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Тренінг-соціальних-компетенцій 2023-2024

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2020-2021 н.р.

Цикл загальної підготовки

3К 1.1.01 Методика та організація наукових досліджень

ЗК 1.1.02 Теоретико-методологічні проблеми

ЗК 1.1.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗК 1.1.04 Педагогіка і психологія вищої школи

Цикл професійної та практичної підготовки

ПП 1.2.01 Геронтопсихологія

ПП 1.2.02 Методика викладання психології у вищій школі

ПП 1.2.03 Психологія гендеру

ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

ПП 1.2.05 Психологія середовища

ПП 1.2.06 Методики і техніки інтерактивного навчання

ПП 1.2.07 Сімейне консультування

ПП 1.2.08 Тренінг соціальних компетенцій

ПП 1.2.09 Магістерський семінар

ПП 1.2.10 Педагогічна (асистенська) практика

ПП 1.2.11 Виробнича (переддипломна) практика

Дисципліни вільного вибору студента

ПП2.1.2.02 Корекція розладів афективної регуляції у ранному дитячому віці 

ПП2.1.2.02 Основи психогенетики

Блок вибіркових дисциплін 1 “Реабілітаційна та клінічна психологія”

ПП2.1.3.1.01 Психологія здоров’я

ПП2.1.3.1.02 Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

ПП2.1.3.1.03 Основи кататимно-імагінативної психотерапії

ПП2.1.3.1.04 Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Блок вибіркових дисциплін 2 “Психологія управління”

ПП2.1.3.2.01 Економічна психологія

ПП2.1.3.2.02 Основи Паблік Рілейшнз

ПП2.1.3.2.03 Психологія реклами

ПП2.1.3.2.04 Психологія примирення

Блок вибіркових дисциплін 3 “Педагогічна психологія”

ПП2.1.3.3.01 Основи антропогенезу

ПП2.1.3.3.02 Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини

ПП2.1.3.3.03 Психокорекція дитячої агресивності

ПП2.1.3.3.04 Тренінг актуалізації особистісної зрілості

2021-2022 н.р.

Цикл загальної підготовки

3К 1.1.01 Методика та організація наукових досліджень

ЗК 1.1.02 Теоретико-методологічні проблеми

ЗК 1.1.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗК 1.1.04 Педагогіка і психологія вищої школи

Цикл професійної та практичної підготовки

ПП 1.2.01 Геронтопсихологія

ПП 1.2.02 Методика викладання психології у вищій школі

ПП 1.2.03 Психологія гендеру

ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

ПП 1.2.05 Психологія середовища

ПП 1.2.06 Вступ в IT-рекрутинг

ПП 1.2.07 Сімейне консультування

ПП 1.2.08 Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)

ПП 1.2.09 Магістерський семінар

ПП 1.2.10 Педагогічна (асистенська) практика 

ПП 1.2.11 Виробнича (переддипломна) практика

Дисципліни вільного вибору студента

ПП2.1.2.01 Психологія мистецтва

ПП2.1.2.02 Корекція розладів афективної регуляції у ранному дитячому віці

ПП2.1.2.02 Психологія агресії 

ПП2.1.2.02 Основи психогенетики

ПП2.1.2.02 Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі

 

Блок вибіркових дисциплін 1 “Реабілітаційна та клінічна психологія”

ПП2.1.3.1.01 Психологія здоров’я

ПП2.1.3.1.02 Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

ПП2.1.3.1.03 Арт терапія

ПП2.1.3.1.04 Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Блок вибіркових дисциплін 2 “Психологія управління”

ПП2.1.3.2.01 Економічна психологія

ПП2.1.3.2.02 Основи Паблік Рілейшнз

ПП2.1.3.2.03 Психологія реклами

ПП2.1.3.2.04 Психологія примирення

Блок вибіркових дисциплін 3 “Педагогічна психологія”

ПП2.1.3.3.01 Сучасні теорії антропогенезу

ПП2.1.3.3.02 Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини

ПП2.1.3.3.03 Психокорекція дитячої агресивності

ПП2.1.3.3.04 Тренінг актуалізації особистісної зрілості