Перспективи актуального викладання філософії для різних факультетів в умовах комбінованого навчання 2020-2021 н.р.

28 серпня 2020 р. на платформі Teams відбулося засідання методологічного семінару кафедри філософії. Перед початком нового 2020-2021 н.р. навчального року у форматі комбінованої комунікації зі студентами викладачі обговорили перспективи актуального викладання філософії для різних факультетів.

Були озвучені такі ключові міркування:

–         ознайомлення студентів з історико-філософською проблематикою має бути імплементоване у курси з філософії таким чином, щоб бути їх аналітичною базою, але не витісняти їх по змісту;

–         частка історико-філософських тем у навчальних курсах з філософії має бути орієнтована на актуалізацію сучасного європейського контексту здійснення громадянських цінностей;

–         запорука затребуваності курсу філософії полягає у включенні в його програму найсучаснішої критичної літератури відповідно до обговорюваної проблематики;

–         семінарські заняття з філософії доцільно проводити у форматі дискусійного обговорення першоджерел через їх всебічне осмислене критичне прочитання;

–         викладу лекційного матеріалу має передувати надання студентам короткого змісту основних питань, проблем і концептів, котрі будуть озвучені у майбутній лекції.