Дахній Андрій Йосипович

Посада: завідувач кафедри історії філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 41 50

Телефон (мобільний): (095) 736-50-81

Електронна пошта: andriy.dakhniy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: m.facebook.com

Наукові інтереси

– феноменологічна та екзистенційна філософія у систематичному й історичному вимірах;

– методологічні та термінологічно-перекладацькі аспекти історико-філософських досліджень;

–  типологічні особливості західної філософії та гуманітаристики в контексті міждициплінарності;

–   континентальна філософія як феномен західного мислення і її вплив на сучасну українську       філософську думку.

Керівник п’яти кандидатських дисертацій:

 1. Онищук О. В. «Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора», 09.00.05; 2008.
 2. Гнатищак Г. Т. «Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття», 09.00.05; 2008.
 3. Лущ У. І. «Феномен секуляризації у західній філософській традиції ХХ – початку ХХІ століть» 09.00.05; 2013.
 4. Ковальчук Ю. В. «Феномен любові у європейській філософії ХІХ–ХХ століть: онтологічно-екзистенційний вимір» 09.00.05; 2017 .
 5. Добжиньскі А. А. «Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: релігійний аспект» 09.00.05; 2018.

 

Курси

Публікації

Більше 60 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 

 • Дахній А. Нова філософська біографія Сьорена К’єркеґора // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХХІХ №1. 2020 – Вінниця, 2020. – С.150-159 (видання SCOPUS).
 • Дахній А. Техніка і нігілізм як предмет філософії «пізнього» Гайдеґґера: мислення у руслі Аристотеля, Ф.Ніцше і Е.Юнґера // Філософські пошуки, вип. 2 (10) / 2019. До 175-річчя з дня народження Ф. Ніцше. – Львів, ННВК «АТБ», 2019. С.33-48.
 • Дахній А. Блез Паскаль: його підхід до проблеми людини та спроба її вирішення // Проблема людини у філософії. Матеріали XXVII Харківських міжнародних Сковородинівських читань (27-28 вересня 2019 року) – Харків, «Майдан», 2019. С.111-119.
 • Dakhniy A. Die Ukraine zwischen Europa und Russland (aus geschichtsphilosophischer und interkultureller Sicht) // Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland. Band 14. Diaconu M. Boteva-Richter B. (Hrsg.) Grenzen im Denken Europas. Mittel- und osteuropäische Ansichten – Wien: new academic press. 2017. – 201-224.
 • Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. Київ, 2015. №6. – C.70-88.
 • Дахній А. Гайдегерове «довільне» прочитання Канта: подолання неокантіанства і темпоралізація трансцендентального схематизму // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХХІІ №1. 2015 – Вінниця, 2015. – С.156-172 (видання SCOPUS).
 • Дахній А. Автентичне існування людини у світлі аналізу екзистенційних мотивів української духовної культури // Науковий збірник Українського Вільного Університету. Т.19. – Мюнхен, 2014. – С.27-36.
 • Dakhniy A. Dynamics of human being in context of anthropological position of St. Augustinus and S.Kierkegaard. Acta humanitas. Casopis pro spolecenske vedy. Rocnik III, C.1 – Kolin, 2013. – P.176-196.
 • Дахній А. Автентичність перед обличчям смерті: танатологічна проблематика у мисленні Мартина Гайдеґера і Льва Толстого // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХVIІ №2. 2012 – Вінниця, 2012. – С.67-76.
 • Дахній А. Деструкція як метод герменевтичної феноменології Мартіна Гайдеґера // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів, 2012. – № 15. – С.37-45.
 • Дахній А. Фактично-історичний вимір досвіду у філософії раннього Гайдеґера // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. Київ, 2011. №5. – C.76-88.
 • Дахній А.Започаткування розгляду екзистенційно-темпоральної проблематики у філософії Мартина Гайдеґера: Марбурзька лекція «Поняття часу» (1924) // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХІІІ №2. 2010 – Вінниця, 2011. – С.64-78.
 • Дахній А. Укорінення як основа філософської творчості М.Гайдеґґера // Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 661. Філософські науки – Львів, 2010. С.42-47.
 • Дахній А. Екзистенційно-онтологічна інтерпретація феномену смерті у філософії М.Гайдеґґера // Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Випуск 14. Німецька феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та культурі – Одеса, 2009. – С.192-201.

Біографія

1967р. – Народився у м. Стрию Львівської області.

 

ОСВІТА

2019 – захистив докторську дисертацію «Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеґґера: екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси» за спеціальністю «історія філософії».

2014-2017 – навчався в докторантурі Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю «історія філософії».

2012 – наукове стажування у Віденському університеті під керівництвом професора П. Кампіца.

2011 – отримав вчене звання доцента.

2003 – наукове стажування у Віденському університеті під керівництвом професора Г. Феттера.

2000 –  науковий стипендіат Фонду Ганса Зайделя (м. Мюнхен, Німеччина).

1996 – захистив кандидатську дисертацію «Проблема співвідношення людини і техніки в екзистенціальній духовній традиції» за спеціальністю «історія філософії».

1991-1994 – навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю «історія філософії».

1985-1990 – навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю «журналістика».

1974-1984 – навчався в Стрийській середній школі № 5, Львівської області.

 

РОБОТА

2019-даний час – завідувач кафедри історії філософії;

1999-даний час – доцент кафедри історії філософії;

1990-1991 – працював кореспондентом у багатотиражній газеті Львівського державного університету ім. І.Франка «Каменяр».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!