Менеджмент національних і міжнародних проектів

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118професор Романюк А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112професор Романюк А. С.

Опис курсу

Дисципліна «Менеджмент національних і міжнародних проектів» є вибірковою дисципліною з спеціальності 052 Політологія для освітньої програми магістр, яка орієнтована на напрацювання практичних навичок з підготовки проектів. Освоєння курсу передбачає формування знань про існуючу мережу національних та міжнародних фондів і установ, які практикують проектну діяльність, вимог щодо їх підготовки та логістики щодо подання і проходження проектів. Курс побудований відповідно до логіки проектної діяльності і включає в себе: процес ініціації, планування, виконання та контролю і завершення включно із формами звіту.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Менеджмент національних і міжнародних проектів» це підготовка фахівців, здатних самостійно провести аналіз суспільної ситуації та шляхом поєднання теоретичних знань і практичних навиків підготувати конкуренту проєктну заявку, залучити ресурси та успішно реалізувати проєкт організації. Курс розрахований на підготовку фахівців у громадському і державному секторах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Корі Коган, Сьюзетт Блейкшор, Джеймс Вуд. Керування проєктами для «неофіційних» проєкт-менеджерів. Харків, 2019. 240 с.
 2. Микитюк П.П. Управління проєктами: навч. посібник (для студентів вищих навчальних закладів). Тернопіль, 2014. 270 с.
 3. Проєктний менеджмент: теорія і практика. Прометей, 2020. 242 с.
 4. Проєктний менеджмент. Регіональний зріз. Центр навчальної літератури. 2016. 416 с.
 5. Старченко Г.В. Управління проєктами: теорія і практика: навч. посібник. Чернігів: видавець Брегинець О.В. 2018. 306 с.
 6. Філдінг Пол Джон. Як керувати проєктами. Основні навички проєктного менеджменту: вчасні результати в межах бюджету. Фабула. 2020. 240 с.
 7. Хігні Дж., Філдінг Пол Дж. Основи управління проєктами. Вид-во «Фабула». 2020. 512 с.

Інтернет-джерела:

 1. «Дерево проблем» та «дерево рішень» https://hromada.canactions.com/derevo-problem-rishen/
 2. Вкладка «Міжнародна допомога на сайті «Урядовий портал»: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga
 3. Краунфандингова платформа Спільнокошт – https://biggggidea.com/
 4. Матриця аналізу зацікавлених сторін: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/P7-M1.pdf
 5. Методичні рекомендації щодо участі у грантових програмах та конкурсах/ Марченко О.В., Сушко Д.О. – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 68 с. – https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/plans/mg.pdf
 6. Постанова КМУ від 19 травня 2021 р. № 515 «Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту із значними інвестиціями»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/515-2021-%D0%BF#Text
 7. Постановка цілей по SMART – приклади, критерії: https://pdatu.edu.ua/images/vihovna-robota/psiholog/ps10.pdf
 8. Практичний посібник з підготовки техніко-економічного обґрунтування та застосування методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?fileId=0640ae90-dbd7-425b-88e4-b7791abc4092
 9. Проєктна діяльність як інструмент розвитку територіальних громад. https://unz.univer.km.ua/article/download/79_160-170/pdf/
 10. Ресурси з пошуку грантових заявок: Гурт [ https://gurt.org.ua/ ]; Громадський Простір [ https://www.prostir.ua/ ]

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Менеджмент національних і міжнародних проектів”

Робоча програма з курсу “Менеджмент національних і міжнародних проектів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24н.р.

Завантажити силабус