Штепа Олена Станіславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Olena.Shtepa@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Психологічні ресурси особи та їх актуалізування, психологія мотивації, особистісна зрілість, психологія особистості

Курси

Публікації

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Монографія: Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. – Львів, 2008.

Навчальний посібник: Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362с.

 

Біографія

Навчалась у середній загальноосвітній школі м. Львів та у гуртку з психології

ЛОМАН. Далі навчалася на відділенні психології філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000–2002рр.

викладач-стажист, 2002–2010рр. асистент, з 2010р. доцент кафедри психології.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Диспозиційна модель

особистісної зрілості» за спеціальністю «соціальна психологія, психологія

соціальної роботи» в Інституті соціальної та політичної психології, м. Київ.

Нагороди

Сертифікат авторства тренінгу «Актуалізація особистісної зрілості» (Асоціація практикуючих психологів Львівської області, 2004р.).

Сертифікат авторства тренінгу «Самоаналіз та актуалізація особистісно- екзистенційних ресурсів» (Асоціація практикуючих психологів Львівської області, 2014р.).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!