Запрошуємо до участі у восьмій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

20.10.2023 | 11:01

Запрошуємо до участі у восьмій міжнародній науковій конференції кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка та Центру політичних досліджень у м. Львів «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи).

Міжнародна наукова конференція буде організована та проведена за підтримки Європейського Союзу у рамках «Програми Еразмус+» за напрямом «Жан Моне для вищої освіти» (проект «Політичні інститути та системи в Європі: порівняння і досвід для України», № 101126702).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.

 

Тематика цьогорічної міжнародної конференції «Інституційні, партійні та виборчі чинники політичного процесу в Україні й інших країнах Європи в умовах війни і невизначеності: національний, наднаціональний і субнаціональний рівні».

Конференція орієнтовано відбудеться 24–25 листопада 2023 року за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.

Формат проведення конференції – змішаний (очно-дистанційний). У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, чеська й інші.

Цьогорічна міжнародна наукова конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

  1. Інституційні, партійні та виборчі рамки, чинники й детермінанти структуризації політичного процесу, багаторівневого урядування та членства/інтеграції в ЄС і НАТО: досвід країн Європи для України.
  2. Виборчий процес та партійна політика в Україні й інших країнах Європи в умовах війни та невизначеності: інституційні, безпекові та комунікаційні чинники і наслідки.
  3. Структурні, організаційні й ідеологічні чинники і рамки функціонування та трансформації партій і організацій громадянського суспільства на різних рівнях політики й урядування в Україні та інших країнах Європи.

Секції конференції працюватимуть почергово і будуть організовані за традиційним принципом. Технічні й регламентні особливості проведення конференції буде визначено згодом і про це поінформовано.

За результатами наукової конференції заплановано опублікувати вже восьмий та черговий збірник наукових статей і тез її учасників – «Політичні партії і вибори: українські та світові практики».

Організаційний комітет конференції встановлює перелік вимог з приводу участі в ній:

1) для реєстрації своєї участі у конференції потрібно до 10 листопада 2023 р. заповнити реєстраційну форму за посиланням;

2) до 17 листопада 2023 р. надіслати на електронну адресу професора кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) повний текст статті або тез виступу на конференції, оформлений відповідно до встановлених нижче вимог.

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на міжнародній науковій конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики»:

  • максимальний обсяг рукопису статті – 1 друкований аркуш (40 тис. знаків), а рукопису тез виступу – 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків) у форматі А4, з кеглем 14, шрифтом Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;
  • поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
  • посилання у квадратних дужках одразу після цитування і за алфавітним порядком у списку використаних джерел;
  • список використаних джерел в алфавітному порядку після тексту статті/тез виступу: спершу латиницею, а потім кирилицею.

Шаблон вимог до оформлення статей або тез виступів можна завантажити за посиланням.

Організаційний комітет конференції (за формальними критеріями і на підставі таємного рецензування) залишає за собою право відбору матеріалів статей та тез для друку, а також має право їхнього відхилення, якщо вони не відповідають окресленій вище тематиці конференції, вибраним науковим секціям або встановленим вимогам до оформлення, а також не задовольняють критеріїв якості, науковості і новизни матеріалів. Організаційний комітет може встановлювати (та бере на себе завдання інформувати про це) додаткові вимоги до рукописів статей і тез, які можуть бути зумовлені включенням збірника «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» до міжнародних наукометричних баз даних.

За результатами отримання й опрацювання заявок на участь у конференції буде сформовано її програму, яку буде представлено згодом.

Принагідно інформуємо, що завантажити й ознайомитись зі збірниками та матеріалами семи попередніх міжнародних наукових конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» можна за посиланням.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатись до професора кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com), а також професора і завідувача кафедри політології Романюка Анатолія Семеновича (anatoliy.romanyuk@gmail.com).

 

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.

 

Ми вітаємо розповсюдження інформації про нашу міжнародну наукову конференцію і будемо раді Вашій участі. Це оголошення про наукову конференцію в консолідованому вигляді можна завантажити за посиланням.