Філософія (іноземні мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Пухта І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб розгорнути перед слухачами потенціал філософського розуміння дійсності та надати необхідні знання та навики, які б дозволяли здійснювати самостійний критичний аналіз  культурних та соціальних явищ, а також орієнтуватися у питаннях розвитку та методології наукового знання. Обговорення питань світоглядного характеру повинно допомогти сформувати та відрефлексувати власні світоглядні переконання.

Метою курсу «Філософія»  є  підвищення загальної культури мислення студентів через ознайомлення  із головними філософськими проблемами, прищеплення навиків критичного мислення та розширення світоглядних горизонтів.

Завдання курсу: розвинути здатність до критичної філософської рефлексії, ознайомити з головними філософськими проблемами, встановити їхній зв’язок із розвитком науки; сформувати методологічну основу для вивчення як загальнонаукових, так і спеціальних дисциплін.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Ґордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії . Львів : Вид-во: Літопис, 2007. 548 с.
  2. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / Олександр Кульчицький ; матеріали упорядкував і здійснив наукову редакцію Анатолій Карась. – Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. – 164 с.
  1. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу / Тарас Лютий. – К. : Темпора, 2019. – 384 с.
  2. Петрушенко В. Філософія: вступ до курсу, історія світової та української філософії, фундаментальні проблеми сучасної філософії : навчальний посібник / Віктор Петрушенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 594 с.
  3. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : підручник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 650 с.
  4. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2017. – 528 с.

Силабус:

Завантажити силабус